Perinnetietoa nuorille-hanke

Nuorisoneuvostolla oli käynnissä Taiteen edistämiskeskuksen tuella perinnetietoa nuorille-hanke vuonna 2015.

Perinteisen tietämyksen ja osaamisen luonnollinen siirtyminen sukupolvelta toiselle on saamelaisessa yhteisössä viimeisten vuosikymmenten aikana vähentynyt ja vaikeutunut hyvin hälyttävällä tavalla, paikoitellen se on jopa lakannut kokonaan. Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto on vuodesta 2013 alkaen järjestänyt saamelaisnuorille perinteisen saamelaisen käsityön (duodji) kursseja. Vuonna 2015 nuorisoneuvosto jatkoi duodjikurssien järjestämistä sekä laajensi kurssitarjontaa saamelaisen perinnetiedon pohjalta. Perinnetiedon opettamista järjestetään kurssitoimintana eri puolilla saamelaisaluetta sekä myös sen ulkopuolella.

Perinnetietoa nuorille -hankkeen tarkoituksena oli järjestää matalan kynnyksen toimintaa, johon mahdollisimman monella nuorella olisi mahdollisuus osallistua ja jotka eivät välttämättä aikaisemmin ole olleet mukana nuorisoneuvoston järjestämässä toiminnassa. Toiminta vahvistaa saamelaisnuorten identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta saamelaiskulttuuriin.

Nuorisoneuvosto järjesti Taiteen edistämiskeskuksen erillisrahoituksella perinneruokakurssit Helsingissä ja Jyväskylässä sekä Enontekiön mallin lapinpuvun ompelukurssin Karesuvannossa, koltta- ja inarinsaamelaisten paulojen tiuhtakurssin Inarissa sekä inarinsaamelaisen perinteisen musiikkitavan livđen kurssin Inarissa. Näiden lisäksi nuorisoneuvosto osallistui Utsjoella pidetyn 24.6.-28.6.2015 saamenkielisen nuortenleirin järjestämiseen. Leirillä oli yhteisen  hauskanpidon lisäksi perinnetietojen opetusta saamelaisen käsityöpajan sekä perinteistä tarinankerrontaa uudella tavalla, teatteri- ja elokuvatyöpajan muodossa.

Hankkeen aikana tavoitettiin yhteensä n. 80 nuorta kuudella eri paikkakunnalla saamelaisten kotiseutualueella ja sen ulkopuolella. Perinnetieto-kurssit olivat yhteisöllisiä, sillä niihin osallistui nuorten lisäksi usein  muita perheenjäseniä ja ohjaajien lisäksi muita resurssihenkilöitä.