Ärbitiätu nuoráid -haahâ

Nuorâirääđist lâi tooimâst Taiđuu ovdedemkuávdáá torjuin Ärbitiätu nuoráid -haahâ ive 2015.

Ärbivuáválij tiäđu já -tááiđu luándulâš sirdâšum suhâpuolvâst nuubán lii sämisiärvusist majemui iheluuvij ääigi kiäppánâm já šoddâm vaigâdubbon uáli tuođâlâš vuovvijn, pááihui jobâ nuuhâm. Sämitige nuorâirääđi lii ive 2013 rääjist ornim säminuoráid sämityejikuursâid. Ive 2015 nuorâirääđi joođhij tyejikuursâi ornim já vijđedij kurssâfalâlduv sämmilij ärbitiäđu vuáđuld. Ärbitiätu máttááttuvvoo kuursâin pirrâ sämikuávlu já meiddei ton ulguubeln.

Ärbitiätu nuoráid -haavâ ulmen lâi orniđ älkkees tooimâ, moos nuuvt maŋgâ nuorâ ko máhdulâš puávtáččii uásálistiđ já meid tagareh nuorah kiäh iä veldihánnáá ovdil lah lamaš mieldi nuorâirääđi ornim tooimâin. Toimâ nannee säminuorâi identiteet já čonâsem sämikulttuurân.

Nuorâirääđi ornij Taiđuu ovdedemkuávdáá sierâruttâdmáin ärbipurrâmâškuursâid Helsigist já Jyväskyläst, Iänuduv maali sämimááccuh kuárrumkuursâ Kärisavonist, nuorttâlâš- já anarâšvuoddui čyeldimkuursâ Anarist já ärbivuáválâš anarâš livđum-kuursâ Anarist. Tai lasseen nuorâirääđi uásálistij Ucjuuvâst 24.6.-28.6.2015 tollum sämikielâlii nuorâileeirâ orniimân. Leeirâst lâi ohjelmist oovtâst suotâstâllâm lasseen ärbitiäđu máttááttem sämityejipargopääjist já ärbivuáválâš mainâstem uđđâ vuovijguin, teatter- já elleekovepargopääjist.

Haahân uásálistii ohtsis suullân 80 nuorrâd kuuđâ päikkikoddeest sämikuávlust já ton ulguubeln. Ärbitiätu-kuursah lijjii siärvusliih, tast ko toid uásálistii nuorâi lasseen távjá meiddei eres perruujesâneh já stivrejeijei lasseen eres reesuursulmuuh.