De!-haahâ

De!-haavâst ovdedeh nuorâitooimâ sämikieláid

Sämikielâlâš nuorâitoimâ

Sämitige nuorâirääđi De-projektist ovdedeh nuorâi astoäigitooimâ puoh Suomâst sarnum sämikieláid. Proojeekt ulmen lii movtijdittiđ säminuorâid vuáváđ jiejah, maaggaar sämikielâlii rijjâäigitooimân sij halijdiččii uásálistiđ. De!-projektist selvâttuvvoo meiddei, magarijd sämikielâlijd nuorâitooimâid kieldah já seervih tääl uárnejeh. Proojeekt ääigi pargojeh meiddei nuorâi vuávám sämikielâlii rijjâäigitooimâ pilotteh. Ulmen lii nonniđ sämikielâlii nuorâikulttuur já ruokâsmittiđ nuorâid kevttiđ sämikielâid meiddei astoääigi.

De!-proojeekt ovdánem puáhtá čuávvuđ nuorâirääđi sosiaallii mediai peht, Instagramist já Facebookist. Proojeekt tahhoo 1.10.2018-30.8.2019 já tom ruttâd Leader Tavemus Lappi.