Konferenseh

Sämitige nuorâirääđi uárnee táválávt kyevti ive kooskâi säminuorâi konferens. Säminuorâi konferens puáhtá ovdediđ jieijâs noomâst ciälkkámušâid, iävtuttâsâid já alguid, moh lohtâseh säminuorâi elimân já pyereestvajemân. Sämitige nuorâirääđi lii uási Säämi Parlamentaarlii Rääđi nuorâirääđist. Parlamentaarlii rääđi vuálásâš nuorâirääđi viggá meiddei orniđ kyevti ive kooskâi tave-eennâmlii säminuorâi konferens.

Ohtsâštave-eennâmlâš säminuorâi konferens 2020

Sämmilij parlamentaarlii rääđi vuálásâš nuorâirääđi uárnee kyevti ive kooskâi Tave-eennâmlii säminuorâi konferens. Konferens uárnejuvvooo ohtsâšpargoost Taažâ, Ruotâ já Suomâ Sämitigij nuorâituáimeiguin Konferens teeman lii šoŋŋâdâhnubástus.

Konferens lâi ulmen orniđ Anarist 13.-14.8.2020, mutâ tot lii sirdum koronapandemia keežild já tuálloo maŋeláá. Válduovdâsvástádâs konferens orniimist lii Suomâ Sämitige nuorâirääđist.

Sämitige tiäđáttâs: Sämmilâšparlamiänttárij konferens 2020 sirdâšuvá

Meid säminuorâi konferens lâi tárguttâs orniđ porgemáánust parlamiänttárij konferens ohtâvuođâst.  Ohtsâštave-eennâmlâš nuorâi konferens uárnejuvvoo kyevti ive kooskâi já puáttee teeman lii meridum šoŋŋâdâhnubástus.  

– Vaidâlitteht tiileest ij lah eres muulsâiähtu. Tile ij kuittâg pyevti adeliđ hiäjusmittiđ säminuorâi vaiguttemmáhđulâšvuođâid raajij rasta, te SPR nuorâirääđi seelvât tääl máhđulâšvuođâid orniđ säminuorâi konferens tâi ton oosijd káidusin, paahud nuorâirääđi saavâjođetteijee Anni-Sofia Niittyvuopio. 


Ruándim, Taažâ 8.2.2017

Ive 2017 nuorâirääđi ij ornim jieijâs sierâ konferens, mutâ ornij oovtâst Taažâ Sämitige nuorâipooliitlii lävdikuddjin já Ruotâ Sämitige säminuorâi konferens Ruándimist 8.2.2017. Konferens fáddán lâi vaiguttem, já konferens nommâ lâi “tullâ” kuuđâ sämikielân. Säminuorâi konferens ulmen lâi tuárjuđ säminuorâi pooliitlij perustume já uásálistem sämmilij ohtsâškode oovdedmist já tuárjuđ säminuorâi ohtâvuođâid, siärvuslâšvuođâ já ohtsâšpargo paijeel raajijd. Pargopaajij já ciälkkámušpargo peht nuorah pessii pyehtiđ jieijâs jienâ kullosân. Konferens ääigi uárnejuvvojii čuávuvááh pargopajeh: juoigâm, graffiti, rap, SOME-vaiguttem, Flash Mob já ohtsâš Säämi riehtiperspektiivist. Nuorâikonferens tuhhiittij jieijâs ciälkkámuš.

 


Helsig, Ovdâskode Uccâparlament 17.11.2015

Konferensist savâstillii tast, mondiet säminuorah värrejeh meddâl sämikuávlust já pääcih aassâd uáivikaavpugkuávlun. Sárnumin lijjii säminuorah já äššitobdeeh maaŋgâ syergist já jieškote-uv ministeriöin. Paaneelsavâstâlmân fáádást uásálistii pärniaašijaitârdeijee Tuomas Kurttila, sämitige saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio, ohtsâškoddetiettui pajeuáppee Aslak Uula Länsman, kielâpargee Neeta Jääskö já aalmugovdâsteijee Markus Lohi. Paaneel jođettáin OA-nuorâidelegaat Mikkel Näkkäläjärvi já Suomâ säminuorâi saavâjođetteijee Ida-Maria Helander.

Konferens ohtâvuođâst uárnejii eehidjuhle On the Rocks -raavâdviäsust, kost ráppáin sämiráppáreh Ailu Valle Amoc.

 

Kuva: Vesa Toppari, Yle Sápmi


Aanaar, Sämikulttuurkuávdaš Sajos  6.-7.2.2014

Konferens uárnejui Anarist, Sämikulttuurkuávdaš Sajosist. Konferens fáddán lâi soválâšvuotâ já säminuorâi identiteet. Ohjelmân kuulâi meiddei aalmugpeeivi eehidkonsert.

Soválâšvuotâ lâi konferens vuossâmuu peeivi fáddán. Tilálâšvuođâst lijjii sárnumin SDP värisaavâjođetteijee Eero Vainio já Ij vajesavváid -lihádâs aktivisteh Veeti Nevala já Seida Sohrabi. Ton lasseen soválâšvuođâ kieđâvuššii draama vuovijguin.

Konferens nube peeivi fáddán lâi säminuorâi identiteet paneelsavâstâlmist. Paneelistin lijjii sämikulttuur leenâtaaiđâr Tanja Sanila, Suomâ uáppeekuudij lito SAMOK värisaavâjođetteijee  Mikkel Näkkäläjärvi, anarâškielâ uáppee Martta Alajärvi sehe uáppee Aslak-Uula Länsman.

 


Helsig, Ovdâskode uccâparlâment 10.10.2012

Sämitige nuorâirääđi já Suomâ säminuorah rs uárnejii Helsigist seminaar säminuorâi tááláá tiileest já puátteevuođâst Suomâst. Seminaarist säminuorah puohtii oovdân sijjân äigikyevdilis já tehálâš aašijd. Ärbivuáválij iäláttâsâi tááláš tile, eenikielâ merhâšume, sämioppâvuávám tehálâšvuotâ já olgosämmilâšvuotâ lijjii kuávdášääših, maid nuorah puohtii oovdân sahâvuáruinis. Säminuorâi uáinui lasseen seminaarân lijjii puávdejum ovdâskoddepiäluduvâi ovdâsteijeeh paaneelsavâstâlmân, mast piäluduvah pessii västidiđ sii piäluduvâi linjá mield sämmiláid já säminuoráid kyeskee koččâmâššáid.

Seminaaráin Sämitige nuorâirääđi halijdij hästiđ ja movtijdittiđ jieškote-uv tahheid porgâđ sämikielâi já –kulttuur nonniimân. Siämmást nuorâirääđi faalâi máhđulâšvuođâ savâstâllâđ puátteevuođâ háástuin já ovdedemmáhđulâšvuođâin. Sämitige nuorâirääđi haalijd turviđ sämikielâi já –kulttuur puátteevuođâ nuuvt sämikuávlust ko ton ulguubeln-uv. Tábáhtume lâi uáivildum eromâšávt merideijeid já organisaatioi já ollâopâttuvâi ovdâsteijeid.

Sápmi Show Narinkkatorist

Seminaar maŋa tollui Sápmi Show –kaatâtábáhtume Helsig Narinkkatorist. Kaatâtábáhtussáin halijdii nonniđ sämikulttuur, muštâliđ uáivikaavpug ässeid sämmilij tiileest Suomâst já kavnâđ uáivikaavpugkuálvu sämmilijd. Nuorâirääđi já SSN juohhii info-láávust tieđettemčállusijd citysämmilâšvuođâst, nuorâirääđist, SSN:st já Sämitiggeest.

Tábáhtus lâi uáivildum puohháid kiäh lijjii perustum. Lyeve alne tuállojii kulmâ sämimáccuhij muotičáittus já kyehti juoigâmoovdânpyehtim. Tábáhtuumeest ráppáin meiddei rap-artist Ailu Valle oovtâst anarâš rap-artist Amocáin. Oovdânpyehtimij kooskâst čaittii sämiuánihišfiilmâid.

Tave-eennâmlâš nuorâi konferens Suáluičielgi 13-15.10.2011

Tave-eennâmlâš nuorâikonferens lâi vuossâmuš konferens, mon nuorâirääđi ornij tállân vuossâmuu toimâive ääigi. Konferens lâi uásild kiddejum, mutâ iänááš áávus puohháid. Teeman konferensist lijjii ärbitiätu, turism, sämimááccuh já ton uđâsmittem sehe sämivuođâ siäiluttem sämikuávlu ulguubeln. Konferensist lijjii uásálisteeh Suomâst, Taažâst já Ruotâst ohtsis suullân 70. Konferens ohtâvuođâst lâi Taažâ, Suomâ já Ruotâ sämitiigij nuorâiorgaanij vuossâmuš ohtsâščuákkim. Čuákkimist algâttii SPR konferens ohtâvuođâst uárnejum Nuorâi seminaar valmâštâllâm já vuávám.

Heräsikö kysyttävää?

Olisitko kiinnostunut yhteistyöstä nuorisoneuvoston kanssa? Olisitko kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan?

Ota yhteyttä


Taan fáádást lase