Konferenssien julkilausumat

Tältä sivulta löydät Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston järjestämien konferenssien julkilausumat sekä Saamelaisen Parlamentaarisen Neuvoston nuorisokonferenssien julkilausumat. Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto järjestää pääsääntöisesti kahden vuoden välein saamelaisnuorten konferenssin. Saamelaisnuorten konferenssi voi antaa omissa nimissään julkilausumia, esityksiä ja aloitteita, jotka liittyvät saamelaisnuorten elinoloihin ja hyvinvointiin.