Vaalit

Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan saamelaisten keskuudessa joka neljäs vuosi vaaleilla. Jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta on valittava vähintään kolme edustajaa Saamelaiskäräjille. Vaaleissa äänestävät ne saamelaiset, jotka on merkitty vaaliluetteloon. Äänioikeus antaa myös oikeuden olla ehdokkaana. Saamelaiskäräjävaalit toimitetaan 4.9.-2.10.2023. 

Saamelaiskäräjävaalit toimitetaan 4.9.-2.10.2023. Vaaliasiakirjat toimitetaan äänioikeutetuille syyskuun alussa postitse kirjattuna kirjeenä.

Miten pääsen äänestämään? 

Jos olet hakeutunut vaaliluetteloon ja saanut äänioikeuden, odota tulevia vaaleja ja äänestä! Kaikki vaaliluetteloon merkityt saamelaiset saavat vaalivuonna postitse ilmoituksen äänioikeudestaan.  

Jos edellisten vaalien aikaan olit vielä alaikäinen, mutta nyt olisit äänestyskelpoinen, tulee sinun hakeutua seuraavien vaalien vaaliluetteloon.  

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on lähettänyt viime vaalien jälkeen ennen seuraavien vaalien loppua täysi-ikäisyyden saavuttaville nuorille muistutuskirjeen vaaliluetteloon hakeutumisesta. Sinun täytyy kuitenkin itse olla aktiivinen ja muistaa hakeutua!  

Vuoden 2023 vaalit toimitetaan postiäänestyksenä 4.9.-2.10.2023 välisenä aikana. Vaalipäivän äänestyksen järjestämisestä tiedotetaan myöhemmin. Postiäänestyksessä jokaiselle vaaleissa äänestyskelpoiselle saamelaiselle lähetetään kirjattu kirje, jossa toimitetaan leimattu äänestyslippu. Palauttamalla kirjeen postiin tai Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan toimipisteisiin äänestysajan sisällä, lasketaan äänesi mukaan vaaleihin. 

 Lue lisää: Saamelaiskäräjävaalit 2023

Kuinka hakeudun vaaliluetteloon? 

Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hakeudutaan aina vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2023 saamelaiskäräjävaalien vaaliluetteloon voi hakeutua 31.12.2022 ennen klo 16. Hakuajasta on ilmoitettu mm. Saamelaiskäräjien verkkosivuilla ja sanomalehdissä.   

Hakulomake on saatavilla sähköisessä ja tulostettavassa muodossa. Sähköisen hakulomakkeen löydät täältä, tulostettava hakulomake löytyy täältä. Muista liittää kaikki tarvittavat liitteet hakemukseesi, sillä se auttaa hakemuksen käsittelyssä. Apua hakemusten täyttämiseen voi tarvittaessa tiedustella vaalilautakunnan toimistosta numerosta 010-839 3155 tai osoitteesta vaalit(at)samediggi.fi.  

Vaaliluettelosta voi myös poistua. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa vaalilautakunnan toimistolle viimeistään vaaleja edeltävän vuoden viimeisenä päivänä ennen klo 16.  

 

Toimikauden 2020-2023 jäsenet ja varajäsenet

 

 

Heräsikö kysyttävää?


Aiheesta lisää