Saamen kielten kielilähettiläät innostavat puhumaan saamea

Saamen kielten esilletuomiseksi Saamelaiskäräjät on nimittänyt neljä kielilähettilästä, jotka toimivat esikuvina ja haastavat käyttämään rohkeasti saamen kieliä. Jokainen kielilähettiläistä on kuvannut pienen videon, joissa he kertovat omasta yhteydestään saamen kieleen.

Sámásteaddji Teija Kaartokallio

Teija sanoo, että yksi parhaista asioista, mitä hänelle on koskaan tapahtunut, on se, kun hänelle tuli mahdollisuus lähteä pohjoiseen opiskelemaan saamen kieltä. Ja vielä parempaa oli se, että hän pääsi kulkemaan Utsjoella sukulaistensa luona.

”Siinä ei kauaa mennyt, kun isoisäni veli ilmoitti minulle, että ei aio enää puhua minulle suomea, mutta aikoo huolehtia siitä, että minäkin opin saamea, meidän sukumme kieltä. Jos on oppinut puhumaan suomea jonkun kanssa, ei ole helppoa vaihtaa kieltä saameksi. Varmaan siksi, koska tiedän miltä tuntuu olla kieletön, minulle on kasvanut suuri into tehdä töitä saamen kielen eteen.”

Vuonna 2019 vietetään YK:n alkuperäiskansojen kielten vuotta. Teemavuoden tarkoituksena on nostaa esille maailman alkuperäiskansojen kielten tilanne. Tavoitteena on teemavuoden kautta mm. lisätä tietoisuutta alkuperäiskansojen kielistä ja niiden uhanalaisuudesta ja kehittää ja standardisoida kieliä. Maailman noin 6700 kielestä yli 40 % on uhanalaisia. Näistä suurin osa on alkuperäiskansojen kieliä.