Saamen kielten kielilähettiläät innostavat puhumaan saamea

Saamen kielten esilletuomiseksi Saamelaiskäräjät on nimittänyt neljä kielilähettilästä, jotka toimivat esikuvina ja haastavat käyttämään rohkeasti saamen kieliä. Jokainen kielilähettiläistä on kuvannut pienen videon, joissa he kertovat omasta yhteydestään saamen kieleen.

Sámásteaddji Marianne Ketola

Marianne on kotoisin Karesuvannosta ja kasvanut poronhoitoympäristössä. Hänen mielestään on tärkeää, että nuoret käyttävät ja uskaltavat puhua saamen kieltä.

”Kun olin pieni, aloin käyttämään suomen kieltä metsässä. Silloin eno sanoi minulle, että ei minun auta metsässä puhua suomea, koska porot ymmärtävät vain saamea. Minä ajattelin, että pakko minun on puhua saamea, että porot ymmärtävät minua. Olen huomannut, että on todella kivaa puhua saamea kavereiden kanssa ja niiden tuttujen kanssa, jotka osaavat saamea. Minusta saame on hieno kieli ja se tulee niin kuin jollain tavalla sydämestä ja se on kuin yksi osa ihmistä.”

Vuonna 2019 vietetään YK:n alkuperäiskansojen kielten vuotta. Teemavuoden tarkoituksena on nostaa esille maailman alkuperäiskansojen kielten tilanne. Tavoitteena on teemavuoden kautta mm. lisätä tietoisuutta alkuperäiskansojen kielistä ja niiden uhanalaisuudesta ja kehittää ja standardisoida kieliä. Maailman noin 6700 kielestä yli 40 % on uhanalaisia. Näistä suurin osa on alkuperäiskansojen kieliä.