Saamen kielten kielilähettiläät innostavat puhumaan saamea

Saamen kielten esilletuomiseksi Saamelaiskäräjät on nimittänyt neljä kielilähettilästä, jotka toimivat esikuvina ja haastavat käyttämään rohkeasti saamen kieliä. Jokainen kielilähettiläistä on kuvannut pienen videon, joissa he kertovat omasta yhteydestään saamen kieleen.

Sámásteijee Sáárá Seipiharju

Sáárán kielipolku alkoi inarinsaamen kielipesästä. Hän kävi peruskoulun Inarissa inarinsaamenkielisellä luokalla, mutta alettuaan käymään lukiota 40 km päässä kotikylästä hän ymmärsi, kuinka tärkeää kielen elvyttäminen on.

”Inarinsaame on antanut minulle aivan mielettömän paljon mahdollisuuksia kirjoittaa juttuja, työskennellä toimittajana ja laulaa lastenlevyllä. En usko, että nämä asiat olisivat olleet mahdollisia, jos en osaisi inarinsaamea. En ole koskaan pelännyt, että minulla ei olisi tulevaisuudessa työpaikkaa. Inarinsaamenkielisille on aina tarvetta. Minä en olisi minä, jos en puhuisi inarinsaamea. Inarinsaame on suuri osa minua, ja sitä kuka olen.”

Vuonna 2019 vietetään YK:n alkuperäiskansojen kielten vuotta. Teemavuoden tarkoituksena on nostaa esille maailman alkuperäiskansojen kielten tilanne. Tavoitteena on teemavuoden kautta mm. lisätä tietoisuutta alkuperäiskansojen kielistä ja niiden uhanalaisuudesta ja kehittää ja standardisoida kieliä. Maailman noin 6700 kielestä yli 40 % on uhanalaisia. Näistä suurin osa on alkuperäiskansojen kieliä.