Saamenkielinen seksuaalisanakirja lisää hyvinvointia ja tietoisuutta

Seksuaalisuus eroaa kulttuureissa paljon jo pelkästään sanastollisesti, sillä sanoissa voi olla erilaisia vivahteita. Seksuaalisuudesta puhuminen on aina jollain tavalla sidottu kieleen. Saamelaisilla, kuten kaikilla muillakin, on ominainen tapa käsitellä seksuaalisuutta. Saamen kieli on muodostunut saamelaisuuden ympärille, minkä vuoksi on elinehto, että meillä on saamenkielisiä sanoja kuvaamaan seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Myös kontekstilla on vaikutusta siihen, miten seksuaalisuus on ymmärretty. Saamelaiset ovat muodostaneet seksuaalisuuteen liittyviä ja seksuaalisuutta kuvaavia sanoja oman kulttuurinsa ympärille koko kulttuurin olemassaolon ajan. On muistettava, että saamelainen kulttuuri on ollut olemassa Pohjoisessa jo kauan ennen länsimaisen kulttuurin tuloa. Tämän vuoksi on tärkeää tiedostaa omalle kielelle ominaiset sanat ja oppia käyttämään niitä.

Tarvitsemme seksuaalisuutta kuvaavia sanoja saameksi. Sanasto tukee saamen kielen oppimista – onhan kieli ikkuna kulttuuriin. Saamelaisnuoret tarvitsevat oman sanakirjan seksuaalisanastolle, sillä tiedon saaminen omalla kielellä on merkityksellistä. Länsimainen kulttuuri on tarttunut meihin niin vahvasti, että seksuaalisuudesta on noloa puhua kotona ja koulussa. Nuoren voi olla vaikea keskustella seksuaalisuteen liittyvistä asioista aikuisen kanssa, vaikka kysymyksiä olisikin. Kun nuorella on mahdollisuus kysyä saamenkielisen sanan merkityksestä, aukeaa samalla väylä puhua seksuaalisuudesta. Sanaston kokoamiselle on siis tarvetta myös kasvatuksellisista syistä. Saamenkielinen seksuaalisuuden sanakirja tarjoaa myös aikuisille keinoja ottaa asioita esille jälkikasvun kanssa.

Nuorista seksuaalisuuden teemat voivat tuntua jännittäviltä tai jopa pelottavilta. Siitä huolimatta, että kaikkea ei voi oppia kirjasta, vaan monesti asiat on itse koettava, sanat auttavat jäsentämään, jaottelemaan ja luomaan ymmärrettävää käsitystä maailmasta.

Yhteisössä seksuaalisuudesta oppiminen oman kielen sanaston kautta voi olla mielenkiintoista ja jännittävää. Kavereiden kanssa on hauska oppia sanottamaan asioita konkreettisesti. Muistan, miten etsin uusille asioille ja tabuille sanakirjasta englannin- ja ruotsinkielisiä vastineita. Selasin aikanaan myös saamenkielisen sanakirjan läpi, mutta kaikelle ei ollut suoraa sanavastinetta. Saamenkielinen seksuaalisuuden sanakirja antaa nuorille mahdollisuuden etsiä sanojen saamenkieliset vastineet yksien kansien välistä.

Alun alkaen saamelaisessa kulttuurissa, kuten alkuperäiskulttuureissa yleensäkin, seksuaalivähemmistöihin suhtauduttiin positiivisesti, jopa ylevästi. Suhtautuminen kuitenkin muuttui länsimaisen kulttuurin myötä sulkeutuneemmaksi. Nykyään sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuuden noustessa parempaan tietoisuuteen, näitä teemoja koskeva sanasto on monipuolistunut.

2000-luvulla on kehitetty uutta, spesifimpää ja sukupuolisensitiivistä käsitteistöä, josta vanhemmat sukupolvet eivät ole välttämättä kuulleetkaan. Keskustelulle nuorison, vanhempien ja isovanhempien välillä omalla yhteisellä kielellä on tilausta. Sanasto avaa avointa dialogia ikäpolvien välillä sanojen syvemmistä merkityksistä. Uusille sanoille tarvitaan saamenkieliset vastineet, jotta ymmärrys aiheesta syvenee. Saamenkielinen seksuaalisuuden sanakirja onkin myös reaktio nykyajan globaaliin ilmiöön – entistä avoimempaan seksuaalisuuteen. Sanastoa on siis olennaista elvyttää ja päivittää kulttuuria kuvaavaksi.

Kun ihmiset ymmärtävät jotain, he lakkaavat yleensä pelkäämästä sitä. Sanat antavat välineen ilmaista itseä terveellä tavalla, minkä vuoksi saamenkielinen seksuaalisuuden sanakirja on merkittävä ja kaivattu lisä.

Lue seksuaalisuuden sanakirjaa: https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/seksuaalisuuden-sanakirja/

Niila Rahko

Kirjoittaja on saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston jäsen vuodesta 2010 ja psykiatrinen sairaanhoitaja.

Blogin julkaisupäivänä maanantaina 30.9.2019 vietetään kansainvälistä kääntäjien päivää (International Translation Day).

Vuonna 2019 vietetään YK:n alkuperäiskansojen kielten vuotta. Teemavuoden tarkoituksena on nostaa esille maailman alkuperäiskansojen kielten tilanne. Tavoitteena on teemavuoden kautta mm. lisätä tietoisuutta alkuperäiskansojen kielistä ja niiden uhanalaisuudesta ja kehittää ja standardisoida kieliä. Saamelaiskäräjien tehtävänä on ylläpitää, edistää ja vahvistaa saamenkieliä, sekä kulttuuria ja niiden asemaa Suomessa. Saamelaiskäräjät haluaa tämän vuoksi vahvasti kannustaa eri osapuolia osallistumaan teemavuoteen ja järjestää tapahtumia teemavuoden ympärille. Lue lisää: https://www.samediggi.fi/iyil2019/