Jäsenesittely

Nuorisoneuvosto koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja viidestä muusta varsinaisesta jäsenestä ja heidän varajäsenistään. Varsinaistet jäsenet ovat nuorisoneuvoston aloittaessa iältään 18-28-vuotiaita. Nuorisoneuvostoon voidaan myös valita kaudesta riippuen enintään viisi 15-17-vuotiasta asiantuntijajäsentä.