Jäsenet

Nuorisoneuvosto koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja viidestä muusta varsinaisesta jäsenestä ja heidän varajäsenistään. Varsinaiset jäsenet ovat nuorisoneuvoston aloittaessa iältään 18-28-vuotiaita. Nuorisoneuvostoon voidaan myös valita kaudesta riippuen enintään viisi 15-17-vuotiasta asiantuntijajäsentä. Nuorisoneuvosto toimikaudelle 2024-2025 asetettiin Saamelaiskäräjien kokouksessa 30.1.2024.

Jäsenet:

Rosa-Máren Juuso (puheenjohtaja)

Helmi Ljetoff (varapuheenjohtaja)

Niila-Juhán Valkeapää

Saana Aikio

Roni Virtanen

Hánsa Ravna-Pieski

Anette Kosonen

Varajäsenet:

Marielle Näkkäläjärvi

Maria Mäkinen

Matti Musta

Lilja Ljetoff

Uula Jouste

Ánte Tenoranta

Sárá-Márjá Keskitalo

 

Asiantuntijajäsenet:

Leo Vilmunen

Mihku Näkkäläjärvi

Tiia-Káren Alakorva

Biret Juliánná Hætta

Sárá-Májjá Pieski