Konferenssit

Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto järjestää pääsääntöisesti kahden vuoden välein saamelaisnuorten konferenssin. Saamelaisnuorten konferenssi voi antaa omissa nimissään julkilausumia, esityksiä ja aloitteita, jotka liittyvät saamelaisnuorten elinoloihin ja hyvinvointiin. Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto on osa Saamelaisen Parlamentaarisen Neuvoston nuorisoneuvostoa. Parlamentaarisen neuvoston alainen nuorisoneuvosto pyrkii myös järjestämään kahden vuoden välien pohjoismaisen saamelaisnuorten konferenssin.

 

Yhteispohjoismainen saamelaisnuorten konferenssi  2020

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston alainen nuorisoneuvosto järjestää kahden vuoden välein Pohjoismaisen saamelaisnuorten konferenssin. Konferenssi järjestetään yhteistyönä Norjan, Ruotsin ja Suomen Saamelaiskäräjien nuorisotoimijoiden kanssa.

Konferenssi oli tarkoitus järjestää Inarissa 13-14.8.2020, mutta   se on päätetty siirtää koronaviruspandemian vuoksi myöhemmäksi.  Päävastuu konferenssin järjestämisestä on Suomen Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostolla. Konferenssin teemaksi on päätetty ilmastonmuutos.

Saamelaiskäräjien tiedote:
Saamelaisparlamentaarikkojen konferenssi 2020 siirtyy

Myös saamelaisnuorten konferenssi oli tarkoitus järjestää elokuussa parlamentaarikkojen konferenssin yhteydessä. Yhteispohjoismainen nuorten konferenssi järjestetään kahden vuoden välein ja tulevaksi teemaksi on päätetty ilmastonmuutos.

– Valitettavasti tilanteessa ei ole muuta vaihtoehtoa. Tilanteen ei kuitenkaan voida antaa heikentää saamelaisnuorten vaikuttamismahdollisuuksia rajojen ylitse, joten SPN:n nuorisoneuvosto selvittää tällä hetkellä mahdollisuuksia järjestää saamelaisnuorten konferenssi tai sen osia etänä, toteaa nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio.


Trondheim, Norja 8.2.2017

Vuonna 2017 nuorisoneuvosto ei järjestänyt omaa erillista konferenssiaan vaan järjesti yhdessä Norjan Saamelaiskäräjien nuorisopoliittisen lautakunnan ja Ruotsin Saamelaiskäräjien saamelaisnuorten konferenssin Trondheimissa 8.2.2017. Konferenssin aiheena oli vaikuttaminen, ja konferenssi kantoi nimeä ”tuli” kaikkiaan kuudella saamen kielellä. Saamelaisnuorten konferenssin tavoitteena oli tukea saamelaisnuorten poliittista kiinnostusta ja osallisuutta saamelaisen yhteiskunnan kehittämisessä sekä tukea saamelaisnuorten yhteyksiä, yhteisöllisyyttä ja ylirajaista yhteistyötä. Työpajojen ja julkilausumatyön kautta nuoret pääsivät tuomaan omaa ääntään julki. Konferenssin aikana järjestettiin seuraavanlaiset työpajat: joiku, graffiti, rap, SOME-vaikuttaminen, Flash Mob ja yhteinen Sápmi oikeusperspektiivistä. Nuorten konferenssi hyväksyi oman julkilausumansa.

 

Helsinki, Eduskunnan Pikkuparlamentti 17.11.2015

Konferenssissa keskusteltiin siitä, miksi saamelaisnuoret muuttavat pois kotiseutualueelta ja jäävät asumaan kaupunkiseuduille. Puhumassa oli saamelaisnuoria ja asiantuntijoita monilta osa-alueilta ja eri ministeriöistä. Paneelikeskusteluun aiheesta osallistuvat lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila, saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio, yhteiskuntatieteiden yo Aslak Uula Länsman, kielityöntekijä Neeta Jääskö ja kansanedustaja Markus Lohi (kesk.). Paneelin juonsivat Suomen YK-nuorisodelegaatti Mikkel Näkkäläjärvi ja Suomen saamelaisnuorten puheenjohtaja Ida-Maria Helander.

Konferenssin yhteydessä järjestettiin iltajuhla On the Rocks ravintolassa, missä esiintyivät saamelaisräppärit Ailu Valle ja Amoc.

 

Kuva: Vesa Toppari, Yle Sápmi


Inari, Saamelaiskulttuurikeskus Sajos 6.-7.2.2014

Konferenssi järjestettiin Inarissa, Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa. Konferenssin aiheena oli suvaitsevaisuus sekä saamelaisnuorten identiteetti. Ohjelmaan kuului myös kansallispäivän iltakonsertti.

Suvaitsevaisuutta käsiteltiin konferenssin ensimmäisenä päivänä. Tilaisuudessa oli puhumassa SDP:n varapuheenjohtaja Eero Vainio sekä Ei vihapuheelle –liikkeen aktivistit Veeti Nevala ja Seida Sohrabi. Lisäksi suvaitsevaisuutta käsiteltiin draaman keinoin.

Konferenssin toisen päivän aiheena oli saamelaisnuorten identiteetti paneelikeskustelun muodossa. Panelisteina olivat saamenkulttuurin läänintaiteilija Tanja Sanila, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin varapuheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi, inarinsaamen opiskelija Martta Alajärvi sekä opiskelija Aslak-Uula Länsman.


Helsinki, Eduskunnan pikkuparlamentti 10.10.2012

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto ja Suomen saamelaisnuoret ry järjestivät Helsingissä seminaarin saamelaisnuorten nykytilanteesta ja tulevaisuudesta Suomessa.  Seminaarissa saamelaisnuoret toivat esille heille ajankohtaisia ja tärkeitä asioita. Perinteisten elinkeinojen nykytilanne, äidinkielen merkitys, saamelaisen opetussuunnitelman tärkeys ja ulkosaamelaisuus olivat keskeisimpiä asioita, joita nuoret toivat puheissaan esille.  Saamelaisnuorten näkemyksien lisäksi seminaariin oli kutsuttu kaikkien eduskunnassa istuvien puolueiden edustajat paneelikeskusteluun, jossa puolueet saivat vastata puolueensa linjan mukaisesti saamelaisia ja etenkin saamelaisnuoria koskettaviin kysymyksiin.

Seminaarilla Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto halusi haastaa ja kannustaa eri tahoja työskentelemään saamen kielten ja kulttuurin vahvistamiseksi. Samalla tarjottiin mahdollisuus keskustella tulevaisuuden haasteista ja kehittämismahdollisuuksista. Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto haluaa turvata saamen kielten ja kulttuurin tulevaisuuden niin saamelaisten kotiseutualueella kuin sen ulkopuolellakin. Tapahtuma oli suunnattu erityisesti päättäjille sekä järjestöjen että yliopistojen edustajille.

Sápmi Show Narinkkatorilla

Seminaarin jälkeen  pidettiin Sápmi Show –katutapahtuma Helsingin Narinkkatorilla. Katutapahtumalla haluttiin vahvistaa saamelaiskulttuuria, kertoa pääkaupungin asukkaille saamelaisten tilanteesta Suomessa ja löytää pääkaupunkiseudun saamelaiset.   Nuorisoneuvosto ja SSN jakoivat info-laavulla esitteitä citysaamelaisuudesta, nuorisoneuvostosta, SSN:sta ja saamelaiskäräjistä. 

Tapahtuma oli suunnattu kaikille kiinnostuneille. Esiintymislavalla pidettiin kolme saamenpukujen muotinäytöstä sekä kaksi joikuesitystä. Tapahtumassa esiintyi myös rap-artisti Ailu Valle inarinsaameksi räppäävä Amocin kanssa. Esitysten välissä näytettiin saamelaisia lyhytelokuvia valkokankaalta. 

Pohjoismainen nuorten konferenssi, Saariselkä 13-15.10.2011

Pohjoismainen nuorten konferenssi oli ensimmäinen konferenssi, jonka nuorisoneuvosto järjesti heti ensimmäisenä toimivuotenaan. Konferenssi oli osittain suljettu, mutta pääosin avoin kaikille. Teemoina konferens-sissa toimivat perinteinen tieto, turismi, gákti ja sen uudistaminen sekä saamelaisuuden säilyttäminen saamelaisalueen ulkopuolella. Konferenssissa oli osallistujia Suomesta, Norjasta ja Ruotsista yhteensä kaiken kaikkiaan noin 70. Konferenssin yhteydessä oli Norjan, Suomen ja Ruotsin saamelaiskäräjien nuorisoelinten ensimmäinen yhteiskokous. Kokouksessa aloitettiin SPN:n konferenssille vietävän julkilausuman val-mistelu ja SPN:n konferenssinyhteydessä pidettävän Nuorten seminaarin valmistelu ja suunnittelu.

Heräsikö kysyttävää?

Olisitko kiinnostunut yhteistyöstä nuorisoneuvoston kanssa? Olisitko kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan?

Ota yhteyttä