DigiÁrran-hanke

DigiÁrran-hanke tähtää digitaalisen nuorisotoiminnan mallin löytämiseen saamelaisten kotiseutualueella. Hankkeessa kehitetään saamelaista digitaalista nuorisotyötä sekä nuorten tieto- ja neuvontatyötä.

Digitaalista nuorisotyötä

DigiÁrran-hankkeen tarkoitus on kehittää digitaalisen nuorisotoiminnan malli saamelaisten kotiseutualueelle. Hankkeessa kehitetään saamenkielistä nuorisotyötä ja nuorten tieto- ja neuvontatyötä. Saamelaisalueella digitaalisen nuorisotyön hyödyntäminen on vielä vähäistä. Hanke tähtää tiedon ja osaamisen jakamiseen ja kehittämiseen saamelaisten kotiseutualueella nuorten, nuorisotyöntekijöiden ja digitaalituotannon ammattilaisten kesken.

Hankkeen kautta digitaalista nuorisotyötä kehitetään verkkopelitapahtumilla, tavoitteellisella e-urheilutoiminnalla ja säännöllisellä digitaalitekniikan eri teemoja käsittelevän kerhon avulla. Hankkeen aikana tuotetaan saamenkielinen tieto- ja neuvontapalvelun verkkosivusto.