DigiÁrran-hanke

DigiÁrran-hankkeen tarkoituksena oli kehittää digitaalisen nuorisotoiminnan mallia saamelaisten kotiseutualueelle. 

Hankkeessa kehitettiin saamelaisnuorten yhdenvertaisia nuorisopalveluja saamenkielisen tieto- ja neuvontapalvelun ja digitaalisen nuorisotyön kautta. Sen pohjana hyödynnettiin saamelaisalueella jo olevaa digitaalisen median ja uusien media-alustojen osaamista. Yhdenvertaisuutta toteutettiin huomioimalla saamen kielet digitaaliympäristöissä ja toiminnassa. Hankkeen ydinajatuksena oli, että nuorilla on oikeus omakieliseen digitaalikulttuuriin.

Hankkeessa keskityttiin muun muassa kehittämään saamelaisnuorten vertaistiedottamista, lisäämään valtaväestön yleistä tietoutta saamelaisista ja saamelaisnuorista, kehittämään saamelaista digitaalista nuorisotyötä ja luomaan saamenkielistä tieto- ja neuvontapalvelua saamelaisnuorille. Lisäksi hankkeessa pilotoitiin saamenkielisiä verkkopelitapahtumia ja e-urheilutoimintaa sekä toteutettiin digitaalitekniikan-, digitaalisen musiikin- ja koodauksenkerhot Utsjoella.

Saamelaisalueella digitaalisen nuorisotyön hyödyntäminen on vielä vähäistä. Hanke tähtäsi tiedon ja osaamisen jakamiseen ja kehittämiseen saamelaisten kotiseutualueella nuorten, nuorisotyöntekijöiden ja digitaalituotannon ammattilaisten kesken.

Hankkeen aikana toteutettiin nelikielinen (koltansaame, inarinsaame, pohjoissaame ja suomi) tieto – ja neuvontasivusto www.nuor.fi. Sivut julkaistiin vuonna 2019 saamen kielten viikolla. Sivuston teemana on yhteisöllisyys ja ne on suunnattu kaikille saamelaisnuorille asuinpaikasta riippumatta. Nuorten tieto- ja neuvontatyö on ehkäisevää nuorisotyötä, joka tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä ja tilanteissa. Tieto- ja neuvontasivuston yhteydessä pilotoitiin mm. saamenkielistä ryhmächat toimintaa ja tuotettiin sisältöä seksuaaliterveyteen liittyen.


”Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston tärkeimpiä tehtäviä on tukea ja vahvistaa saamelaisnuorten identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta nuoren asuinpaikasta huolimatta. Tieto- ja neuvontapalvelulla tarjotaan saamelaisnuorille ajankohtaista tietoa heidän äidinkielellään. Tärkeä osa Nuor.fi-palvelua on myös tarjota (suomenkielistä) tietoa saamelaiskulttuurista ja saamelaisten oikeuksista myös heille, jotka eivät jostain syystä ole oppineet äidinkieltään. Sivusto tarjoaa mahdollisuuden tutustua omaan kieleen ja kulttuuriin nuoria varten tuotetun sisällön kautta. Nuoret myös osallistuvat sisällön tuottamiseen, jolloin sisältö on yhteisömme näköistä.

 

Yhteisön tarpeet muuttuvat jatkuvasti ja myös nuorisoneuvoston tulee pyrkiä vastaamaan näihin tarpeisiin. Saamenkieliset palvelut tuovat nuoren elämään yhteenkuuluvuuden tunnetta, tietoa elävästä kulttuurista ja omista oikeuksista. Haluamme kannustaa nuoria tutustumaan omaan kulttuuriinsa ja identiteettiinsä heille luonnollisimmalla 
tavalla; digitalisaatiolla.”

Anni-Sofia Niittyvuopio
Nuorisoneuvoston puheenjohtaja

 

DigiÁrran-hanketta (2016-2020) rahoitti Lapin aluehallintovirasto, Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto sekä nuorisoneuvosto.