Dihtosis-hanke

Dihtosis-hanke on Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian yhteishanke, jonka tarkoituksena on lisätä saamelaistietoutta suomen kouluissa. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Saamelaisaiheiset kouluvierailut

Dihtosis-hankkeen tarkoitus on lisätä valtaväestön lasten ja nuorten tietämystä saamelaisista ja saamelaiskulttuurista. Hankkeen turvin on toteutettu jo 166 saamelaisaiheista kouluvierailua vuoden 2019 alusta lähtien. Lukuvuonna 2020–2021 kouluvierailuita järjestetään myös etäyhteyksin, minkä ansiosta saamelaisaiheiset vierailut ovat nyt kaikkien koulujen saatavilla valtakunnallisesti. Tammikuussa 2021 aloitetaan lisäksi alakoulujen kouluvierailut, joille suunnitellaan syksyn aikana oma, nuoremmille oppijoille sopiva ohjelmansa. Kouluvierailijoina toimivat yli 18-vuotiaat saamelaisnuoret. Vierailuita on toteutettu pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Rovaniemellä, Sodankylässä ja näiden lähialueilla. Kouluvierailuiden materiaalit ovat hanketta varten tuotetut. Kouluvierailut jatkuvat lukuvuonna 2020–2021 yhteensä 100 kouluvierailun verran. Maksuttoman kouluvierailun oppilaitokseesi voit tilata osoitteesta: www.nuortenakatemia.fi/kouluvierailulomakkeet/

Seppo-mobiilipeli

Dihtosis-hankkeen puitteissa on kehitetty saamelaisaiheinen Seppo-mobiilipeli yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille, ja uutuutena tammikuussa 2021 julkaistaan myös alakouluikäisille suunnattu mobiilipeli sekä pelin pohjoissaamenkielinen versio. Mobiililaitteilla pelattava, opettajan itsensä vetämä peli auttaa oppilaita ympäri Suomen oppimaan ja oivaltamaan saamelaisuudesta ja saamelaiskulttuurista oman opettajansa ohjaamina. Seppo-pelissä saamelaisuutta ja alkuperäiskansoja voi käsitellä lapsia ja nuoria innostavalla tavalla tutkien ja tutustuen – yhdessä ongelmia ratkoen. Alusta tukee ilmiöoppimista ja toisaalta peli sopii pelattavaksi hyvin moneen oppituntiin, sillä saamelaisuus läpileikkaa niin äidinkielen, yhteiskuntaopin, historian, maantiedon kuin käsityönkin oppiaineet. Peliin voit tutustua ja tilata sen maksutta täältä.

Menetelmäpakka

Dihtosis-menetelmäpakka on tarkoitettu innostajaksi ja opetuksen tueksi esimerkiksi saamelaisten kansallispäivän viettämiseen erityisesti 5-9 luokkien kanssa ympäri Suomen. Saamelaisaiheinen menetelmäpakka lanseerattiin kansallispäivän alla 2019, jotta se ehtisi kansallispäiväm juhlintaan. Menetelmäpakan avulla voit käsitellä saamelaisuutta ja saamelaiskulttuuria helposti. Pakka sisältää info-osuudet sekä toiminnallisia tehtäviä, joita yhdistelemällä voit rakentaa erilaisia oppitunteja. Harjoitukset sopivat vedettäviksi yläkoulujen lisäksi myös alakoulun ylemmille luokille sekä toisen asteen oppilaitoksiin. Voit tutustua pakan sisältöön täältä.

 

Tutustu hankkeeseen:

www.dihtosis.fi