Dihtosis-hanke

Dihtosis-hanke on Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian yhteishanke, jonka tarkoituksena on lisätä saamelaistietoutta suomen kouluissa. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Saamelaisaiheiset kouluvierailut

Dihtosis-hankkeen tarkoitus on lisätä valtaväestön nuorten tietämystä saamelaisista ja saamelaiskulttuurista. Keväällä 2019 toteutettiin hankkeen turvin yhteensä 59 kouluvierailua. Kouluvierailijoina toimivat yli 18-vuotiaat saamelaisnuoret. Vierailuita toteutettiin pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Rovaniemellä, Sodankylässä ja näiden lähialueilla. Kouluvierailuiden materiaalit ovat hanketta varten tuotetut.Kouluvierailut saavat jatkoa lukukaudella 2020-2021 yhteensä 100 kouluvierailun verran. Kouluvierailun oppilaitokseesi voit tilata osoitteesta: www.nuortenakatemia.fi/kouluvierailulomakkeet/

Menetelmäpakka

Dihtosis-menetelmäpakka on tarkoitettu innostajaksi ja opetuksen tueksi esimerkiksi saamelaisten kansallispäivän viettämiseen erityisesti 5-9 luokkien kanssa ympäri Suomen. Saamelaisaiheinen menetelmäpakka lanseerattiin kansallispäivän alla 2019, jotta se ehtisi kansallispäiväm juhlintaan. Menetelmäpakan avulla voit käsitellä saamelaisuutta ja saamelaiskulttuuria helposti. Pakka sisältää info-osuudet sekä toiminnallisia tehtäviä, joita yhdistelemällä voit rakentaa erilaisia oppitunteja. Harjoitukset sopivat vedettäviksi yläkoulujen lisäksi myös alakoulun ylemmille luokille sekä toisen asteen oppilaitoksiin. Voit tutustua pakan sisältöön täältä.

Seppo-mobiilipeli

Vuoden 2020 kansallispäivän alla hankkeen puitteissa julkaistiin saamelaisaiheinen seppo-mobiilipeli. Mobiililaitteilla pelattavat, opettajan itsensä vetämä peli laajentaa aiheen käsittelyä myös niille paikkakunnille, joilla ei ole saatavilla vierailijaa. Peli auttaa oppilaita ympäri Suomen oppimaan ja oivaltamaan saamelaisuudesta ja saamelaiskulttuurista oman opettajansa ohjaamina. Peli on suunnattu 7.-9.-luokkalaisten lisäksi toisen asteen opiskelijoille. Seppo-pelissä saamelaisuutta ja alkuperäiskansoja voi käsitellä nuoria innostavalla tavalla tutkien ja tutustuen – yhdessä ongelmia ratkoen. Alusta tukee ilmiöoppimista ja toisaalta peli sopii pelattavaksi hyvin moneen oppituntiin, sillä saamelaisuus läpileikkaa niin äidinkielen, yhteiskuntaopin, historian, maantiedon kuin käsityönkin oppiaineet.

Tutustu hankkeeseen:

www.dihtosis.fi