Oahppoofelaš-hanke

Hankkeen tarkoituksena oli selvittää kokonaisvaltaisesti, millä aloilla on nyt ja tulevaisuudessa työpaikkoja saamelaisten kotiseutualueella.

Kouluttaudu alalle, jolla on tulevaisuudessa töitä saamelaisalueella

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto toteutti alkuvuodesta 2016 Lapin aluehallintoviraston tuella Oahppoofelaš -hankkeen, jonka tarkoituksena oli kartoittaa millä aloilla saamelaisten kotiseutualueella on töitä tulevaisuudessa. Tämän lisäksi kartoitettiin, millä aloilla saamenkielisellä työvoimalla on tulevaisuudessa töitä sekä minkälaisia töitä voi tehdä täysin etänä. Tämän perusteella saamelaisnuoret pystyisivät paremmin suuntaaman aloille, joille on työpaikkoja saamelaisten kotiseutualueella. Saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluvat Utsjoen, Inarin, Enontekiön ja Sodankylän kunnan Lapin paliskunnan alue.

Hankkeessa oli palkattuna kokoaikainen projektityöntekijä muutaman kuukauden ajan.

Selvitys toteutettiin sähköisen kyselylomakkeen ja haastattelujen avulla ja selvityksen pohjalta laadittiin nuorille suunnattu Oahppoofelaš-vihko. Vihko tarjoaa nuorille tietoa, jonka avulla he voivat halutessaan lähteä kouluttautumaan aloille, joille on todennäköistä työllistyä nyt ja tulevaisuudessa saamelaisten kotiseutualueella.

Oahppoofelaš-vihko on saamelaisnuorille tarkoitettu opinto-opas, jota jaettiin mm. peruskoulun ja toisen asteen päättäville nuorille. Hankkeessa tuotetun materiaalin löydät täältä.