Geasseságat -joavkochat 29.7.2020 dmu 18-19 golmma sámegillii /// Kesisaavah - juávkkuchat 29.7.2020 tme 18-19 kuulmâ sämikielân /// Ǩieʹss-saaǥǥ - joukkchat 29.7.2020 čiâss 18-19 koolmin sääʹmǩiõlin /// Kesäkuulumiset - ryhmächat 29.7.2020 klo 18-19 kolmella saamen kielellä

Chatsaaǥǥstõõllmõõžžid moderâʹsttet reaaläiggsânji, vueiʹtlva stamldeei, leʹbe neuʹrreei saaǥǥid ǩeʹrjjteei oummid mij võiddeep saaǥǥstõõllmõõžžâst. Saaǥǥstõõllmõõžžid ruõkkât da lââʹzztet ”vuäʹmm joukkchat”-päikka.

Chat-savâstâllâm moderistoo reaalääigist, máhđuliih hettejeijeeh já luávkkájeijee viestâi čälleeh kärttih meddâl savâstâlmist. Savâstâlmeh vyerkkejuvvojeh já lasettuvvojeh uásádâhân “puáris juávkkuchatih”.

Chat-ságastallan moderejuvvo reálaáiggis, vejolaš heađušteaddjit dahje loavkideaddji dieđuid čálli olbmot váldojuvvojit eret ságastallamis. Ságastallamat vurkejuvvojit ja lasihuvvojit sadjái ”boares joavko-chatat”.

Chatkeskustelua moderoidaan reaaliaikaisesti, mahdolliset häiriköt tai loukkaavia viestejä kirjoittavat henkilöt poistamme keskustelusta. Keskustelut tallennetaan ja lisätään kohtaan ”vanhat ryhmächatit”.

 

Moošt-tâma täid saaǥǥstõõlleen:

  • Ââʹn veât nõmm-miârk, koʹst tuu ij vueiʹt tobddâd.
  • Leäk-tâma ǩeʹnnev mieʹldd saaǥǥstõõllʼjid.

Mušte täid ko savâstâlah: 

  • Mušte kevttiđ nommâmeerhâ, mast tuu ij pyevti tubdâđ.
  • Mušte leđe ustevlâš eres savâstâlleid.

Hás muittát dáid ságastaladettiin:

  • Amma geavahat nammamearkka, man vuođul du ii sáhte dovdát.
  • Amma leat ustitlaš eará ságastalliide.

Muistathan nämä keskustellessa:

  • Käytäthän nimimerkkiä, josta sinua ei voida tunnistaa.
  • Olethan ystävällinen kanssakeskustelijoille.