Nuorisoneuvosto osallistui YK:n alkuperäiskansojen pysyvään foorumiin

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtaja Rosa-Máren Juuso ja varapuheenjohtaja Helmi Ljetoff osallistuivat YK:n alkuperäiskansojen pysyvään foorumiin (UNPFII) New Yorkissa. Foorumin 23. istunnon teemana on alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeuden vahvistaminen YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan julistuksen yhteydessä: alkuperäiskansojen nuorten äänen korostaminen.

Nuorisoneuvosto piti 16.4. puheenvuoron, jossa puheenjohtaja Rosa-Máren Juuso nosti esille tyytymättömyyttä saamelaiskäräjävaalien uusimiseen ja KHO:n päätökseen olla antamatta edellisten vaalien jälkeen 18 vuotta täyttäneille saamelaisnuorille mahdollisuutta hakeutua vaaliluetteloon.

– Sen lisäksi, että tunnemme itsemme syrjäytyneiksi ja halvetuiksi, olemme peloissamme Saamelaiskäräjien tulevaisuudesta. Minua pelottaa ajatella, mitä joudumme kärsimään ulkopuolisten päätöksistä kielemme ja kulttuurimme säilyttämiseksi, toteaa nuorisoneuvoston puheenjohtaja Rosa-Máren Juuso.

 

– Foorumin teeman ollessa itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja erityisesti nuorten äänen nostaminen keskusteluun, on surullista, että Suomessa tehdään päätöksiä, jotka käyvät näitä teemoja vastaan. Uusittavissa vaaleissa juuri 18 vuotta täyttäneet saamelaisnuoret eivät pääse äänestämään. Tämä murentaa nuorten uskoa demokraattiseen järjestelmään, emmekä tiedä, millaiset vaikutukset tällä tulee olemaan esimerkiksi äänestysaktiivisuuteen. Lisäksi nuoret ovat uupuneita pitkittyneestä taistelusta Suomen lainsäädännön kanssa. Saamelaiskäräjälain uusiminen on tietenkin ihmisoikeusasia, mutta samalla se antaisi meidän keskittyä nuorten asioihin ja hyvinvointiin, sanoo nuorisoneuvoston varapuheenjohtaja Helmi Ljetoff.

YK:n pysyvän foorumin tehtävänä on nostaa keskusteluun alkuperäiskansoja koskevia kysymyksiä erityisesti taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen, kulttuurin, ympäristökysymysten, koulutuksen, terveyden ja ihmisoikeuksien alueelta. Pysyvä foorumi antaa suosituksia sekä toimii keskeisenä foorumina valtioiden, alkuperäiskansojen sekä YK:n erityisjärjestöjen väliselle vuoropuhelulle. Se kokoontuu istuntoonsa kerran vuodessa YK:n päämajassa New Yorkissa.

Pysyvän foorumin istuntoihin osallistuminen on osa nuorisoneuvoston toimintasuunnitelmaan kirjattua toimintaa.

Lue lisää foorumista.

Lue lisää nuorisoneuvoston kansainvälisestä toiminnasta.

 

Lisätietoja:

Rosa-Máren Juuso

nuorisoneuvoston puheenjohtaja

puh. 044 779 9420

rosa-maren.juuso(at)samediggi.fi

 

Helmi Ljetoff

nuorisoneuvoston varapuheenjohtaja

helmi.ljetoff(at)samediggi.fi

 

 


Tutustu myös