Nuorisoneuvoston puheenjohtajisto valittu

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Rosa-Máren Juuso Karesuvannosta ja varapuheenjohtajaksi Helmi Ljetoff Helsingistä.

 – Aloitan nuorisoneuvoston puheenjohtajana positiivisella ja motivoituneella asenteella. Odottelen innolla tulevaa toimintakautta ja tunnen kiitollisuutta saamastani luottamuksesta jatkaa puheenjohtajana Anni-Sofian jälkeen. Saamelaisnuorten identiteetin vahvistaminen, kulttuurin edistäminen ja nuorten hyvinvointi ovat mielestäni keskeisiä teemoja toiminnassamme. Toivon, että yhdessä voimme parantaa ja edistää näitä tavoitteita tulevalla toimikaudella, kertoo nuorisoneuvoston puheenjohtajaksi valittu Rosa-Máren Juuso.

Nuorisoneuvosto kävi kokouksessa myös keskustelua vaalikauden tavoitteista. Nuorisoneuvosto tekee ehdotuksen toimialaltaan Saamelaiskäräjien vaalikauden 2024–2027 toimintaohjelmaan.

– Tällä vaalikaudella nuorisoneuvosto työskentelee erityisesti saamelaisnuorten kielen ja identiteetin vahvistamisen ja säilyttämisen puolesta. Nuorten osallisuus päätöksenteossa on tärkeässä roolissa saamelaisalueen elinvoimaisuuden kehittämisessä ja sitä pyrimme vahvistamaan nuorisoneuvoston toiminnan kautta, sanoo varapuheenjohtajaksi valittu Helmi Ljetoff.

Nuorisoneuvosto jatkaa myös työtä saamenkielisen nuorisotyön vahvistamiseksi. Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt nuorisoneuvostolle 46 500 euron rahoituksen saamenkielisen nuorisotoiminnan kehittämiseen.  De! 2 – Saamenkielisen nuorisotyön kehittäminen saamelaisalueen kunnissa -hankkeessa pilotoidaan saamenkielisen ja saamelaiskulttuuriin pohjautuvan nuorisotyön mallia järjestämällä toimintaa saamelaisnuorille yhdessä saamelaisalueen kuntien kanssa. Hankkeessa toteutetaan saamenkielistä nuorisotyötä osallistaen nuoret suunnittelemaan toiminnan sisältöjä.

– Saamenkielisen nuorisotyön kehittäminen on ollut yksi nuorisoneuvoston päätavoitteista viime vaalikaudella. Olemme erittäin iloisia hankkeen rahoituksesta ja siitä, että saamelaisalueen kunnat lähtivät hankkeeseen mukaan. Kokouksessa perustimme hankkeelle ohjausryhmän, johon pyydämme edustajat saamelaisten kotiseutualueen kunnista ja nimesimme nuorisoneuvostosta edustajat. Tiedotamme hankkeesta tarkemmin sen edetessä, jatkaa nuorisoneuvoston puheenjohtaja Rosa-Máren Juuso.

Nuorisoneuvosto valitsi kokouksessaan neuvostolle myös asiantuntijajäsenet. Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston työjärjestyksen mukaan nuorisoneuvosto voi valita neuvostolle kahdeksi vuodeksi kerrallaan enintään viisi pysyvää asiantuntijaa. Nuorisoneuvoston asiantuntijoiden tulee valituksi tullessaan olla 15-17 vuotiaita. Nuorisoneuvoston asiantuntijoiksi valittiin Tiia-Káren Alakorva, Leo Vilmunen, Mihku Näkkäläjärvi, Biret Juliánná Hætta ja  Sárá-Májjá Pieski

Nuorisoneuvoston toimikauden 2024-2025 ensimmäinen kokous pidettiin 7.3.2024 Inarissa. Tutustu kokouksen pöytäkirjaan tästä.

Nuorisoneuvoston jäsenet toimikaudella 2024-2025.

 

Lisätietoja:

Nuorisoneuvoston puheenjohtaja

Rosa-Máren Juuso

puh. 044  779 9420

rosa-maren.juuso(at)samediggi.fi

 

Nuorisoneuvoston varapuheenjohtaja  

Helmi Ljetoff 

helmi.ljetoff(at)samediggi.fi 

 

Nuorisosihteeri

Elli-Marja Hetta

puh. 050 382 5179

elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

 

Nuorisoneuvoston päätehtäviä on edistää saamelaisnuorten kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia vahvistaa saamelaisnuorten kuuluvuutta saamelaiskulttuuriin. Nuorisoneuvosto valmistelee myös ne Saamelaiskäräjien lausunnot, aloitteet ja muut kannanotot, jotka koskevat saamelaisnuoria tai saamelaisnuorten elinoloja.


Tutustu myös