Nuorisoneuvosto toimikaudelle 2024-2025 asetettu

Saamelaiskäräjien kokous asetti nuorisoneuvoston toimikaudeksi 2024-2025 järjestäytymiskokouksessaan 30.1.2024.

Jäsenet:

Rosa-Máren Juuso

Niila-Juhán Valkeapää

Hánsa Ravna-Pieski

Saana Aikio

Roni Virtanen

Anette Kosonen

Helmi Ljetoff

 

Varajäsenet:

Marielle Näkkäläjärvi

Matti Musta

Ánte Tenoranta

Lilja Ljetoff

Uula Jouste

Sárá-Márjá Keskitalo

Maria Mäkinen

 

Nuorisoneuvoston valitsee keskuudestaan neuvostoon kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi nuorisoneuvosto nimeää neuvostolle kahdeksi vuodeksi kerrallaan enintään viisi pysyvää asiantuntijaa. Nuorisoneuvoston asiantuntijoiden tulee valituksi tullessaan olla 15–17 -vuotiaita.

Nuorisoneuvoston päätehtäviä on edistää saamelaisnuorten kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia vahvistaa saamelaisnuorten kuuluvuutta saamelaiskulttuuriin. Nuorisoneuvosto valmistelee myös ne Saamelaiskäräjien lausunnot, aloitteet ja muut kannanotot, jotka koskevat saamelaisnuoria tai saamelaisnuorten elinoloja.

 

Lisätietoja:

Elli-Marja Hetta

nuorisosihteeri

elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

puh. 0503825179


Tutustu myös