Nuõrisuåvtõs lij nõõmtum tuåimmpââi ee´jjid 2024-2025

Sää´mtee´ǧǧ sååbbar nõõmti nuorisuåvtõõzz tuåimmpââi ee´jjid 2023–2024 såbbrest 30.1.2024.

Nuõrisuåvtõs 2024-2025

 

Vuässla:

Rosa-Máren Juuso

Niila-Juhán Valkeapää

Hánsa Ravna-Pieski

Saana Aikio

Roni Virtanen

Anette Kosonen

Helmi Ljetoff

 

Vääʹrrvuässla:

Marielle Näkkäläjärvi

Matti Musta

Ánte Tenoranta

Lilja Ljetoff

Uula Jouste

Sárá-Márjá Keskitalo

Maria Mäkinen

 

Nuõrisuåvtõs vaʹlljad kõõskstes suåvtõʹsse kueiʹt ekka vuârast saaǥǥjååʹđteei da väärrsaaǥǥjååʹđteei.

Nuõrisuåvtõs vuäitt vaʹlljed suåvtõʹsse kueiʹt ekka vuârast jäänmõsân vitt põõšši ääʹšštoobdi. Vaʹlljeem poodd nuõrisuåvtõõzz ääʹšštoobdi aʹlǧǧe leeʹd 15–17-âkksa.

Nuõrisuåvtõõzz vueiʹvv-vueʹǩǩšõs tuejjan lij viikkâd ooudâs sääʹmnuõri ǩiõlʼlaž da kulttuurlaž vuõiggâdvuõđid di nââneed sääʹmnuõri identiteett. Nuõrisuåvtõs valmštââll tõid sääʹmtiiʹǧǧi čuäjtõõzzid, aalǥtõõzzid, ceâlklmid da jeeʹres peäʹlestvälddmõõžžid, kook kueʹsǩǩe sääʹmnuõrid.

 

Lââʹssteâđaid:

Elli-Marja Hetta

nuõripiisar

elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

puh. 050 3825179


Tobdstõõđ še