Saamelaiskäräjät hakee määräaikaista projektityöntekijää nuorisoneuvoston De!2 -hankkeeseen

Projektityöntekijän tehtävänä on saamenkielisen ja -kulttuurin mukaisen nuorisotyön kehittäminen saamelaisalueen kunnissa hankesuunnitelman mukaisesti yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja hankkeen ohjausryhmän kanssa.

Projektityöntekijä suunnittelee ja toteuttaa nuorten vapaa-ajan toimintaa sekä järjestää toimintaa eri paikkakunnilla saamelaisnuorten toiveiden ja tarpeiden pohjalta yhteistyössä saamelaisalueen kuntien kanssa. Projektityöntekijä vastaa hankkeen käytännön järjestelyistä sekä toteutuksesta ja raportin laatimisesta.

Nuorisoneuvosto on saanut nuorisotyön kehittämishankkeelle 46 500 e rahoituksen Lapin Aluehallintovirastolta.  Hankkeessa pilotoidaan saamenkielisen ja saamelaiskulttuuriin pohjautuvan nuorisotyön mallia järjestämällä toimintaa saamelaisnuorille yhdessä saamelaisalueen kuntien kanssa. Hankkeessa toteutetaan saamenkielistä nuorisotyötä osallistaen nuoret suunnittelemaan toiminnan sisältöjä. Toiminnan kautta pyritään mahdollistamaan saamenkielinen nuorisotyö.

 

Tutustu työhakemukseen Saamelaiskäräjien nettisivuilla

 


Tutustu myös