Nuorisoneuvosto järjestää Enontekiön alueen saamelaisnuorille turvallisen tilan keskustelutilaisuuden

Tule keskustelemaan ja oppimaan Enontekiön alueen saamenpuvusta ja eri sukujen neulomistavoista.

Tilaisuus järjestetään la 30.7.2022 klo 10 alkaen SAKK:n toimitiloissa Hetassa. Tarkempi aikataulu toimitetaan ilmoittautuneille lähempänä tapahtumaa. Tilaisuudessa voi myös leikata itselleen saamenpuvun kaavat, joten otathan mukaan kaavapaperia tai vanhan lakanan ja sakset.

Ilmoittautuminen 10.7.2022 mennessä tämän lomakkeen kautta.

Osallistujien määrää on rajattu tilojen vuoksi.  Kielet: pohjoissaame ja suomi.

Tapahtumassa on käytössä nuorisoneuvoston turvallisen tilan ohjeistus.

Ote nuorisoneuvoston toimintasuunnitelmasta 2022

Nuorisoneuvoston tavoitteena on vahvistaa saamelaisnuorten kulttuuri-identiteettiä järjestämällä työpajoja, kursseja ja leirejä saamelaisnuorille. Tarkoituksena järjestää matalan kynnyksen toimintaa, johon mahdollisimman moni saamelaisnuori osallistuisi. Tärkeänä kohderyhmänä ovat myös ne saamelaisnuoret, jotka eivät aikaisemmin ole olleet mukana nuorisoneuvoston järjestämässä toiminnassa. Lyhyellä aikavälillä toiminta vahvistaa ja kehittää saamelaisnuorten identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta saamelaiskulttuuriin, lisää kielitaitoa ja kulttuurintuntemusta sekä lisää nuorten aktiivista osallistumista nuorisoneuvoston toimintaan. Tarkoituksena on lisätä toimintaa etenkin raja-alueiden kylissä, joissa tarvitaan voimaannuttavaa ja yhteisöllistävää toimintaa.

Uutena toimintamuotona vuonna 2022 nuorisoneuvosto tarjoaa saamelaisnuorille mahdollisuuksia turvallisen tilan keskusteluille. Tarve ja toive turvallisen tilan keskustelutilaisuuksien järjestämiseksi on tullut saamelaisnuorilta itseltään. Turvallisen tilan keskustelut käydään yhteisön sisällä saamelaisnuorten kesken ajankohtaisista aiheista. Keskusteluissa on käytössä nuorisoneuvoston laatiman turvallisen tilan ohjeistukset.

 

 

Lisätietoja:

Anni-Sofia Niittyvuopio

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtaja

+358 40 7082 072

anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

 

 


Tutustu myös