Nuorisoneuvosto vaatii totuus- ja sovintokomission työn jatkamista

Saamelaiskäräjät päätti ylimääräisessä täyskokouksessa 9.8.2022 siirtää totuus- ja sovintokomission komissaarien valintaa eteenpäin ja ottaa totuus- ja sovintoprosessin jatkon osalta erätauon. Tauon aikana selvitetään rauhassa, millä tavoin prosessia voidaan jatkaa ja jatketaan myös sen selvittämistä, mitä saamelainen yhteisö asiasta ajattelee.

Nuorisoneuvosto on pettynyt päätökseen keskeyttää komission työ. Päätöksellä on pitkäaikaisia vaikutuksia saamelaisnuorten asemaan ja oikeuksien toteutumiseen. Komission työn myötä myös saamelaisnuorilla olisi mahdollisuus kertoa omista kokemuksistaan, joihin historialliset tapahtumat edelleen vaikuttavat.

– Komission tarkoituksena on kuulla erityisesti vanhempien saamelaisten kokemuksia, jotka saamelaisnuoret jakavat. Saamelaisnuorilla on myös omia nuorille ominaisia kokemuksia, joita tulee selvittää, toteaa nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio.

Nuorisoneuvosto vaatii totuus- ja sovintokomission työn jatkamista. Saamelaiskäräjien tulee palata kesäkuiseen päätökseen ja valita kaksi komissaaria jatkamaan alkanutta työtä. Totuus ja sovinto on saatava nyt, jotta kaikki mahdolliset kokemukset saadaan kerättyä. Saamelaiskäräjien ylimääräisen täyskokouksen jälkeen kokoontunut kolttaneuvosto on ilmaissut halukkuutensa jatkaa komission työtä kolttasaamelaisten omilla kuulemisilla. Nuorisoneuvosto tukee päätöstä ja on valmis olemaan mukana prosessissa tukemassa kolttasaamelaisia nuoria.

– Komission työn avulla rakennetaan parempaa tulevaisuutta saamelaisnuorille, jotka edelleen kohtaavat vakavaa rasismia ja vihapuhetta Suomessa. On tärkeää, että historialliset ja nykyiset kokemukset selvitetään nyt ainakin kolttasaamelaisten osalta, jotta tulevat sukupolvet säästyisivät tältä taakalta, jatkaa nuorisoneuvoston varapuheenjohtaja Maria Mäkinen.

Saamelaisnuorten asemaan ja terveyteen vaikuttaa erityisesti psykososiaalisen tuen yksikön toiminta, joka on ensimmäistä kertaa ikinä tuonut matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut myös saamelaisnuorten saataville. Nuorisoneuvosto vaatii, että yksikön toiminnan on jatkuttava, jotta palvelut voidaan komission työn jälkeen tuoda pysyväksi osaksi saamelaisnuorten jokapäiväisiä sote-palveluja.

 

Lisätietoja:

Anni-Sofia Niittyvuopio
nuorisoneuvoston puheenjohtaja
anni-sofia.niittyvuopio(a)hotmail.com
040 610 7905


Tutustu myös