Sämitige nuorâirääđi ocá äššitobdeejesânijd!

Lah-uv 15-17 ihásâš säminuorâ? Halijdah-uv peessâđ vaiguttiđ säminuorâi aššijd já uápásmuđ já viärmádâttâđ eres säminuoráid? Mij uuccâp nuorâirääđi äššitobden aktiivlijd sämiaašijn perustum nuorâid pirrâ Suomâ.

Uusâ fáárun nuorâirääđi äššitobdeejesânin 31.1.2021 räi šleđgâpoostâ peht info(at)samediggi.fi  tâi tain luámáttuvváin: Uusâ nuorâirääđi äššitobdeejesânin.

Nuorâirääđi noomât enâmustáá vittâ fastâ äššitobdeejeessân čuákkimistis kuovâmáánust.

 

Nuorâirääđi tooimân puáhtá uápásmuđ lase tääbbin www.nuor.fi

Sämitige nuorâirääđi válduášálâš pargon lii ovdediđ säminuorâi kielâlijd já kulttuurlijd vuoigâdvuođâid sehe nanodiđ säminuorâi identiteet nuorâipargo peht. Toos lasseen rääđi valmâštâl taid sämitige iävtuttâsâid, alguid, ciälkkámušâid já eres uáivilijd, moh kyeskih säminuoráid.

 

 

Lasetiäđuh

Nuorâičällee Elli-Marja Hetta puh. 010 839 3134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

 


Uáppáásm meid