Jeđe riemmâp liäibuđ!

Nuorâirääđi De-haavâst uárnejui sämikielâlâš nuorâi rijjâäigitoimâ. Anarist já Čevetjäävrist uárnejum sämikielâlijn nuorâi ehidijn mij liäibuim njaalgâ muffinsijd. Muffinsij reeseept jurgâlui tavesämikielân, anarâškielân já nuorttâlâškielân. Jeđe riemmâp liäibuđ!

Amnâseh (12 pittád)
• 100 g vuojâ
• 3 1/2 dl nisujáávuh
• 2 dl sukkâr
• 3 mälipastem kaakaojáávuh
• 1 1/2 tejâpastem vaniljasukkâr
• 1 1/2 tejâpastem liäibumjáávuh
• 80 g mielkkisuklaa (4 Pätkis-suklaa)
• 1 1/2 dl njadottem juuguurt (vuojâ 2,5 %)
• 2 känimane

Pajaldâs
• 3 1/2 dl kovjâsukkâr (sillejum)
• 50 g vuojâ (visteliegâs)
• 125 g vorâsvuástá (ij keppâvuástá)
• 1/8 tejâpastem purrâmâšverkki-ivne (ruopsâd)

Heervâtmân
• 40 g mielkkisuklaa (2 Pätkis-suklaa)
• 1 mälipastem hervâttemčuormâseh

Liäibu pätkis-koppâkááhuid návt:
(55 min; AKTIIVLŠ 25 min, PASSIIVLŠ 30 min)
• Suddâd vuojâ já adde čuáskuđ.
• Muivii koške amnâseh já pittádum pätkis-suklaa.
• Fiäru vuojân juuguurt já känimoonijd vispâláin. Muivii juávkun koške amnâseh. (Tääigi ij taarbâš fiärruđ šleđgâvispâláin.)
• Jyevi tääigi muffinpeeldin vuoidâlum teikâ päävirvuormáid. Tun puávtáh meid kiddiđ liäibumpäävirpittáid vuoidâlum muffinpeeldi raigijd.
• Pasa pätkis-koppâkááhuid 175-cekkid liegâs uuvnâ koskâtääsist suulân 30 minuttid. Täärhist kopšâvuođâ saggijn. Čuáskut. Räähti pajaldâs. Fiäru kovjâsukkâr já times vuojâ šleđgâvispâláin täsivin. Fiäru fáárun vorâsvuástá. Lasseet kuáškánjâs purrâmâšverkki-ivne. Fiäru tassaaš ko siävuttâs lii suptâlum. Váárut kuittâg ete jieh fiäru liijkás, amas pajaldâs rááhtus killáđ.
• Čárvu pajaldâs pätkis-koppâkááhui oolâ. Heervât pätkispitáiguin já hervâttâsčuormâsijguin.