Sámásteijeeh movtijditeh sárnuđ sämikielâ

Sämitigge haalijd pajediđ sämikielâid uáinusân já lii nomâttâm neelji sämikielâlii kielâuápisteijee. Sámásteijeeh tuáimih mijjân ovdâkovveen já hästih mii sámástiđ ruokkâdávt. Jyehi sámásteijee lii kuvvim smavvâ video. Videost sii muštâleh jieijâs ohtâvuođâst sämikielân.

Teemu lii šoddâm Kiäváájäävri siijdâst já vuossâmuu keerdi sun peesâi sárnuđ sämikielâ Áhujäävri škoovlâst. Rävisolmožin Teemu lii máttááttâllâm ive verd Nuorttâlâškielâ já kulttuur Sämikuávlu máttááttâskuávdáást.

”Muu ákku sáárnui sämikielâ já tot lâi suu eenikielâ. Ohtâgin suu paarnijn ij máttám sämikielâ, mutâ tääl sij movtijditeh muu anneeđ sämikielâ nuuvt ennuv ko máhđulâš. Tääl mun jođám taam määđhi sämikielâ mieldi. Lijjim Anarist škoovlâst oovtâ ive já tobbeen mun mattim sárnuđ já čäälliđ sämikielâ. Tot lâi nuuvt tergâdis ihe munjin. Mun ožžuim tom, mii lâi lappum.”

Ive 2019 ávuduvvoo OA algâaalmugkielâi ihe. Teemaive tárguttâssân lii pajediđ oovdân maailm algâaalmugkielâi tile. Ulmen lii teemaive peht eereeb iärásij lasettiđ tiäđulâšvuođâ algâaalmugkielâin já toi uhkevuálásâšvuođâst já ovdediđ já standardistiđ kielâid. Maailm suulân 6700 kielâst paijeel 40 % láá uhkevuálásiih. Tain iänááš uási láá algâaalmugkielah.