Rosa-Máren Juuso

Mun lam Gáijot-Ándde- Ándde- Biret-Elle – Rosa-Máren, Rosa-Máren Juuso. Mun lam 17-ihásâš já vuálgus Käresavonist, kost mun tääl-uv aasâm. Mun jođám luvâttuv nube ive. Rijjâääigi mun lijkkuum leđe skipárijguin. Mun kuullim nuorâirääđist jieččân skipárijn já movtáskim tast tállân. Mun halijdâm pasteđ vaiguttiđ sämmilij aššijd. Mun lam huolâst sämikielâ nuhâmist já sämikielâlijn palvâlusâin. Nuorâirääđist mun halijdâm ovdediđ säminuorâi aašijd ovdâmerkkân oovdedmáin oovtâstpargo raajij paijeel. Kannat uuccâđ fáárun tooimân jis haalijd leđe vaaigutmin aššijd. 20 ive keččin mun uáinám jieččân aalmugijkoskâsijn pargoin. 

Muu motto: ele taan puudâst
Mielâiveäigi: kiđđâ 

 

Tooimâm nuorâirääđi saavâjođetteijen.