Máttááttâs- já kulttuurministeriöst ruttâdem Dihtosis-haavâ niäljád ihán

Nuorâirääđi já Nuorâi Akatemia Dihtosis-haavâst pyevtittuvvojeh video-oppâtijmeh sämikulttuurist. Meid škovlâkolliimeh juátkojeh haavâ uássin.

Sämitige nuorâirääđi já Nuorâi Akatemia Dihtosis-ohtsâšhaavâ vievâst láá toohâm kuulmâ luuhâmive ääigi sämmilâšvuođâ uápisin vuáđuškovláid já nube táásán čuosâttum sämifáádá miäldásij škovlâkolliimij já fáádá jiečânâs máttátmân uáivildum vyehikorttâpaakâ sehe moobiilspeelâi vievâst. Taan luuhâmive haavâst pyevtittuvvojeh máttáátteijei tuoivui mield škovlâkolliimij paaldân valmâš video-oppâtijmeh sämikulttuurist.

– Video-opptijmeh älkkeediteh sämifáádái kieđâvuššâm oppâtiijmij ääigi, ko taid lii älkkee väldiđ anon kuás peri. Videoh kovvejuvvojeh sämikuávlust já säminuorah vuávájeh já olášuteh toi siskáldâsâid, Dihtosis-haavâ proojeekthovdâ Ulla Saalasti muštâl.

Meid škovlâkolliimeh juátkojeh haavâ uássin. Haavâst tuáimá škovlâkyessin säminuorâ, kote lii škuávlejum tooimân.

– Škovlâkolliimeh vyelgih joton loppâive 2021, kuás meid video-oppâtijmeh kovvejuvvojeh Anarist. Video-oppâtijmeh láá máttáátteijei finniimist algâivveest 2022. Siämmáá ääigi almostittep meid peividum versio čuuvtij pivnohistum vyehikorttâpaakâst, mast láá maaŋgâpiälásiih hárjuttâsah sämikulttuurist. Máttáátteijeeh pyehtih kevttiđ korttâpaakâ jieijâs oppâtiijmij ääigi jiečânávt já porgâđ  veikâ proojeektpargo tâi sierâlágán kuáskulâžžân tahhee hárjuttâsâid uáppeiguin, muštâl Sämitige nuorâičällee Elli-Marja Hetta.

Haavâ váldu-ulmen lii lasettiđ válduaalmug párnái já nuorâi tiäđuid sämmilijn já sämikulttuurist já návt jieijâs uásild estiđ sämmiláid čyeccee vajosaavâ já olgoštem. Luuhâmive 2020–2021 haavâst lijjii ohtsis 103 škovlâkollimid čiččâm säminuorâ vuoimijguin. Algâivveest 2021 almostui vyeliškovlâláid čuosâttum Pieni peli saamelaisisista (Uccâ spellâ sämmilijn) – moobiilspellâ já siämmást algâttii škovlâkolliimijd meid vyeliškoovlâin. Lasseen almostui tavesämikielâlâš versio paješkovlâlij já nube tääsi uáppei Sukellus saamelaiskulttuuriin (Puohčâlem sämikulttuurân)–moobiilspeelâst.

Dihtosis-haavâ ruttâd máttááttâs- já kulttuurministeriö. Hahâäigi: 1.9.2021-30.6.2022.

 

Lasetiäđuh:

 

Sämitigge

Nuorâirääđi saavâjođetteijee

Anni-Sofia Niittyvuopio

Puh. 040 7082 072, anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

 

Nuorâičällee

Elli-Marja Hetta

Puh. 010 8393134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

 

Nuorâi Akatemia

 

Proojeekthovdâ

Ulla Saalasti

Puh. 040 567 4203, ulla.saalasti(at)nuortenakatemia.fi

 

Proojeektkoordinaattor

Maria Aikio
Puh. 040 8470 862, maria.aikio(at)nuortenakatemia.fi

 

 

 

 

 


Uáppáásm meid