Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitus Dihtosis-hankkeen neljännelle vuodelle

Nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian Dihtosis-hankkeessa tuotetaan video-oppitunteja saamelaisesta kulttuurista. Myös kouluvierailut jatkuvat osana hanketta.

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian Dihtosis-yhteishankkeen avulla on tehty kolmen lukuvuoden ajan saamelaisuutta tutuksi peruskouluille ja toiselle asteelle suunnattujen saamelaisaiheisten kouluvierailuiden ja aiheen itsenäiseen opetukseen tarkoitetun menetelmäpakan sekä mobiilipelien avulla. Tänä lukuvuonna hankkeessa tuotetaan opettajien toiveesta kouluvierailuiden rinnalle valmiita video-oppitunteja saamelaisesta kulttuurista.

– Video-oppitunnit madaltavat kynnystä käsitellä saamelaisaiheita oppitunneilla, sillä ne on helppo ottaa käyttöön milloin vain. Videot kuvataan saamelaisalueella ja niiden sisältöjä ovat suunnittelemassa ja tuottamassa saamelaisnuoret, Dihtosis-hankkeen projektipäällikkö Ulla Saalasti kertoo.

Myös kouluvierailut jatkuvat osana hanketta. Hankkeessa toimii kouluvierailijana tehtävään koulutettu saamelaisnuori.

– Kouluvierailut pyörähtävät käyntiin loppuvuodesta 2021, jolloin myös video-oppitunnit kuvataan Inarissa. Video-oppitunnit ovat opettajien saatavilla alkuvuonna 2022. Samoihin aikoihin julkaistaan myös päivitetty versio suuren suosion saavuttaneesta menetelmäpakasta, jossa on monipuolisia tehtäviä saamelaisesta kulttuurista. Opettajat voivat hyödyntää menetelmäpakkaa omilla oppitunneillaan itsenäisesti ja tehdä vaikkapa projektityön tai erilaisia osallistavia harjoituksia oppilaidensa kanssa, kertoo Saamelaiskäräjien nuorisosihteeri Elli-Marja Hetta.

Hankkeen päätavoitteena on lisätä valtaväestöön kuuluvien lasten ja nuorten tietoisuutta saamelaisista ja saamelaiskulttuurista ja näin osaltaan ehkäistä saamelaisiin kohdistuvaa vihapuhetta ja syrjintää. Lukuvuonna 2020–2021 hankkeessa toteutettiin yhteensä 103 kouluvierailua seitsemän saamelaisnuoren voimin. Alkutalvesta 2021 julkaistiin alakoululaisille suunnattu Pieni peli saamelaisista – mobiilipeli ja samalla aloitettiin kouluvierailut myös alakouluissa. Lisäksi julkaistiin pohjoissaamenkielinen versio yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden Sukellus saamelaiskulttuuriin –mobiilipelistä.

Dihtosis-hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankeaika: 1.9.2021-30.6.2022.

 

Lisätietoja:

 

Saamelaiskäräjät

Nuorisoneuvoston puheenjohtaja

Anni-Sofia Niittyvuopio

Puh. 040 7082 072, anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

 

Nuorisosihteeri

Elli-Marja Hetta

Puh. 010 8393134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

 

Nuorten Akatemia

 

Projektipäällikkö

Ulla Saalasti

Puh. 040 567 4203, ulla.saalasti(at)nuortenakatemia.fi

 

Projektikoordinaattori

Maria Aikio

puh. 040 8470 862, maria.aikio(at)nuortenakatemia.fi

 

 

 

 

 

 


Tutustu myös