Oahpahus- ja kulturministeriija juolludii ruhtadeami Dihtosis-fitnu njealját jahkái

Nuoraidráđi ja Nuoraid akademiija Dihtosis-fidnu buvttada videooahppodiimmuid sámekultuvrra birra. Maiddái skuvlagalledeamit joatkašuvvet oassin fitnus.

Sámedikki nuoraidráđi ja Nuoraid akademiija oktasaš Dihtosis-fitnus leat oahpásnuhttán golbma lohkanjagi áigge sámevuođa vuođđoskuvllaide ja nuppi dássái sámefáttat skuvlagalledemiiguin ja fáttá iehčanas oahpahussii oaivvilduvvon metodapáhkain ja mobiilaspealuiguin. Dán lohkanjagi fitnus buvttadit oahpaheddjiid sávaldaga vuođul skuvlagalledemiid lassin válmmaš videooahppodiimmuid sámekultuvrra birra.

– Videooahppodiimmut vuolidit šielmmá gieđahallat sámefáttáid oahppodiimmuin, daningo daid lea álki váldit atnui goas beare. Videot govvejuvvojit sámeguovllus ja daid sisdoalu plánejit ja buvttadit sámenuorat, Dihtosis-fitnu prošeaktahoavda Ulla Saalasti muitala.

Maiddái skuvlagalledeamit joatkašuvvet oassin fitnus. Fitnus doaibmá maiddái sámenuorra, guhte lea skuvlejuvvon dán bargui skuvlagalledeaddjin.

– Skuvlagalledeamit biddjojuvvojit johtui jagi 2021 loahpageahčen, goas maiddái videooahppodiimmut govvejuvvojit Anáris. Videooahppodiimmut leat oažžumis jagi 2022 álggogeahčen. Dalle almmustahttojuvvo maiddái beaiváduvvon veršuvdna hui bivnnuhin šaddan metodapáhkas, mas leat máŋggabealagis hárjehusat sámekultuvrra birra. Oahpaheaddjit sáhttet ávkkástallat metodapáhkain iežaset oahppodiimmuin iehčanassii ja čađahit ovdamearkka dihte prošeaktabarggu dahje iešguđetlágan searvadeaddji hárjehusaid ohppiideasetguin, muitala Sámedikki nuoraidčálli Elli-Marja Hetta.

Fitnu váldomihttomearri lea lasihit eanetlohkui gullevaš mánáid ja nuoraid diđolašvuođa sápmelaččaid ja sámekultuvrra birra ja dákko bokte eastadit sámiide čuohcci vaššiságaid ja vealaheami. Čieža sámenuora ollašuhtte fitnus oktiibuot 103 skuvlagalledeami lohkanjagi 2020–2021. Álgodálvve 2021 almmustahttojuvvui vuolleskuvllalaččaide oaivvilduvvon Pieni peli saamelaisista -mobiilaspeallu (Unna speloš sámiid birra) ja seammás álggahuvvojedje skuvlagalledeamit maiddái vuolleskuvllain. Dasa lassin almmustahttojuvvui badjeskuvllalaččaid ja nuppi dási studeanttaid Sukellus saamelaiskulttuuriin -mobiilaspealu (Buokčan sámekultuvrii) davvisámegielat veršuvdna.

Dihtosis-fitnu ruhtada oahpahus- ja kulturministeriija. Fidnu bistá: 1.9.2021–30.6.2022.

 

Lassedieđut:

 

Sámediggi

Nuoraidráđi ságajođiheaddji

Anni-Sofia Niittyvuopio

Tlf. 040 7082 072, anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

 

Nuoraidčálli

Elli-Marja Hetta

Tlf. 010 8393134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

 

Nuoraid akademiija

Prošeaktahoavda

Ulla Saalasti

Tlf. 040 567 4203, ulla.saalasti(at)nuortenakatemia.fi

 

Prošeaktakoordináhtor

Maria Aikio

Tlf. 040 8470 862, maria.aikio(at)nuortenakatemia.fi

 

 


Oahpásmuva maiddái