Maria Mäkinen

Jeälstam Jyväs-siidâst da mättʹtõõđam logistikkinsinõõrân. Leäm še aktiivlânji mieʹldd pääiklast Siskk -Lääʹdd sääʹmmõutstõõzzâst Bárbmust. Leäm älšmõõvvâm sääʹmvuuʹd åålǥpeäʹlnn jälsteeʹji sääʹmnuõri aaʹššin sami jälstempäikkan diõtt. Oʹccem mieʹldd nuõrisuåvtõʹsse oʹđđest še tän pâjja, ǥu järrsid sääʹmnuõrid tobdstõõttmõš da vaikktemvueiʹtlvažvuõđ siʹjjivuiʹm liâ leämmaš mättʼteeʹjes da miõllǩiddsa. Nuõrisuåvtõs lij leämmaš šiõǥǥ päiʹǩǩ tobdstõõttâd poliittlõʹžže vaikktummša da -tåimmʼmõʹšše. Haaʹlääm äjšmâʹtted še järrsid sääʹmnuõrid ooccâd juätkast smeʹllkanji mieʹldd.      

 

Tåimmum nuõrisuåvtõõzz väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjen tåimmpââʹjest 2022-2023 da leäm še nuõrisuåvtõõzz saaǥǥtemtuâjjäʹrttel vuäzzlaž.