Tiõrvvpueʹttem tâʹvvjânnmallšõʹžže sääʹmnuõri konferenssa!

Iʹlmmtõõttmõš ja äʹššlistt

Äiʹǧǧ: 26.8.2021 Lääʹddääiʹj čiâss 9.00-15.00

Päiʹǩǩ: Zoom

Konfereʹnss lij määusteʹmes da äävas pukid sääʹmnuõrid. Jueʹǩǩep iʹlmmtõõttjid tuâjjpõõrtid da põrggâp väʹlddep tuäivaid lokku. Konfereeʹnsest lij simultaantuʹlǩǩõs. Pukid vuässõõttjid vuõlttee karttartistt Arsi Keva plaanam t- päidd.

Konfereeʹns teeʹmmen lij äimmõsmuuttâs. Aarktla  alggmeer toʹbdde äimmõsmuttâz kõrrsubuin.  Sääʹmnuõr liâ jeärbõʹžžen peʹcclõõžžâst äimmõsmuttâz vaikktõõzzâst säʹmmlai äʹrbbvuõđlai jieʹllemvueʹjjid da sääʹmkulttuuʹre. Konfereeʹns vueʹssen sääʹmnuõr ååʹblǩâʹstte õhttsa äimmõsmuttâz vuâstbu vuäinalm da plaanee tõõzz tåimmjemnaaʹlid.

Sääʹmparlameʹntaarla suåvtõõzz vuâllsaž nuõrisuåvtõs jääʹrjast kueiʹt eeʹjj kõõskin tâʹvvjânnmallša sääʹmnuõri konfereeʹns. Konfereʹnss jäʹrjste õhttsažtuâjast Taar-, Ruõcc- da Lääʹddjânnam  Sääʹmteeʹǧǧ nuõritoiʹmmjeeʹjivuiʹm. Konfereeʹns  väʹlddjäʹrjsteeʹjen tåimmai Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs.

Iʹlmmtõõttmõš ja äʹššlistt: https://link.webropolsurveys.com/S/4D171FD17BDB250B

Lââʹzzteâđaid: projektt- tuâjjlaž Milla Pulska

tel. 0406695295

milla.pulska@samediggi.fi


Tobdstõõđ še