Toobdak-a paaʹrnid?

0%

1. Mii hormoon šõõddat muttsid määʹtǩest pääʹrnest ååumooumžen?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

b. testosteroon

2. Koozz täin ååumhormoon testosteroon vaaikat?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

d. vaaikat pukid peäggtum

3. Mõõn ääiʹj ǩeeʹjjest kuõli šõddmõõžž äʹlǧǧmest penis kõskkmieʹrin šorrneškuätt?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

c. nuʹtt eeʹjj ǩeeʹjjest

4. Måkam penis lij normaal?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

d. puk peäggtum lie

5. Mõõn jiânnai paaʹrni mainstemjiõn õllâdvuõtt kõskkmieʹrin šâdd vueʹllǥab jiõnnrävsmummuž õhttvuõđâst?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

c. nuʹtt õõut oktaav

6. Mõõn diõtt jiõnnrävsmummuš šâdd rävsmemââʹjjest?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

d. jåʹttlânji šõddi čooddǩeeʹjj diõtt

7. Mõõn täin hormoonpuuʹtʼtõõzz lâssnummuš ij šõõddât paaʹrnin?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

a. kool huânnʼnummuž

8. Mõõn âkksiʹžžen paaʹrni siõmtroozz kõskkmieʹrin äʹlǧǧe?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

c. 14-ekksiʹžžen

9. Mõõn siõmtroozzi älggmõš tuõđašt paaʹrnid?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

d. što puk lij nuʹtt mâʹte âlgg-i leeʹd

10. Mõõn jõnn vueʹzzest rävsmemâkksaž paaʹrnin lie kuäʹss-ne siõmtroozz ekka?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

b. miâlggâd pukin