Hánsa Pieski

Uccjooǥǥâst åårrai Hánsa Ravna-Pieski lij tuäiv mieʹldd ǩiõrggneʹmmen pâʹjjmättʼtõõttjen Uccjokknjääʹlm sääʹmlookkjiškooulâst ǩeâđđa 2021. Samai ååʹn Hánsa lij levvjam ǩeʹrjjtõõzzin da kåitt siõmmna luäʹneed. Frijjäiʹǧǧen son määšš friskksmempõõrtâst da naʹzvaanivuiʹm. Še kueʹllšeellmõš ǩeäss mõõn-ne veeʹrd Pieski miõl. Teänjokk lij vääžnai suʹnne da suu âlddsid. Pieski haaʹlad lââʹzzted pääiklai kueʹllšeeʹllemvuõiggâdvuõđid. Pieski lij ååʹn nuõrisuåvtõõzzâst vuõssmõs pââʹjes äʹšštobddivuäzzliʹžžen.