Janita Känsälä

Muu nõmm lij Janita Känsälä, Lusma Pekka Sammâl de Rauna Krista Janita leʹbe Gánddaš-Márján Rávnán Kristan Janita. Leäm 22 -ekksaž da leäm ååraž Âʹvvlest. Jälstam Kautoǩeäinast. Mättʼtõõđam uʹčteeʹlen Sääʹmmõllškooulâst, Sámi allaskuvlast.

Leäm älšmõõvvâm õhttsažkååddlain aaʹššin da haaʹlääm leeʹd mieʹldd raʹvvjeʹmmen sääʹmõhttsažkååʹdd da õhttsažkååddlaid õhttvuõđid de nuõri vaikktemvueiʹtlvažvuõđid. Haaʹlääm mättjed lââʹzz õhttsažkååddlast vaikktummšest da tobdstõõttâd oummid. Tuʹmmjem ooccâd mieʹldd nuõrisuåvtõʹsse, ǥu leäm vuäǯǯam juʹn ǩiččlâsttmõõžž vaikktummšest õllškooulâst. 

Tuäivčim, što nuõrisuåvtõõzzâst oʹnstõõvčim raʹvvjed õhttvuõđid nuõri da õhttsažkååddla vaikktem kõõskâst. Leäm rämmai ǥu vuâmmšem, što nuõrisuåvtõs lij tåimmam aktiivlânji. Rämmšam õhttsažtuâjast da tobdstõõttmõõžžâst ođđ oummid! Mäʹttemsueʹrǧǧ lij muʹnne õõldâs äʹšš. Tuäivvamnalla muʹvddem-ne õhttsažkååddlai õhttvuõđi oouʹdeeʹjen sääʹmvuuʹdest. 

Hääʹsǩmõs äʹšš, koon järraz jiâ veäʹltteǩâni teâđ: tuʹǩǩääm kuvddled musiikk da taʹnssjed äʹjstem diõtt. 

Ceälkkan: Pâi lij äiʹǧǧ hääʹsǩõõttâd.  

Roolmaallan: jiijjan naʹzvaan da âʹlddoummu 

Miõllsažeeʹjjpodd : ǩieʹss   

 

 

Janita tåimmai vuõssmõs pââʹjj nuõrisuåvtõõzzâst da lij nuõrisuåvtõõzz väʹlddveerǥlaž vuäzzlaž