Marielle Näkkäjärvi

Muu nõmm lij Vilgon Duomisa Issaha Marielle, Marielle Näkkäläjärvi, leäm 17 -ekksaž da jälstam Enontekiõst. Jååđam lookkjiškooul Hettast da looǥǥam raajjâmsueʹrj Muoniõst. Leäm še mieʹldd puäʒʒhååmmain. Pååđääiʹj mon looǥǥam ǩiiʹrjid, speâllam siõrid leʹbe čuõiǥam. Tuʹmmjem äʹlǧǧed nuõrisuåvtõʹsse, što vuäitam oouʹdeed sääʹmnuõri aaʹššid da vaikkted mij vueʹjjid. Lij še hääʹsǩ piâssâd tobdstõõttâd ođđ oummid da jäʹrjsted teivvmõõžžid. Leäm nuõrisuåvtõõzz äʹšštobddivuäzzlaž tåimmpââʹjest 2022–2023.