Puõʹtti mäddkåʹddkääʹvest jaukkeet Jiõŋŋmiâr ruʹvddčuõkku kuõskki mieʹrǩǩummšid

Nuõrisuåvtõs rämmaš Lappi leett välddõõzz tuʹmmstõõǥǥâst maaccted Tâʹvv-Lappi mäddkåʹddkääʹv 2040 oʹđđest valmštõõllma. Puõʹtti mäddkåʹddkääʹvest jaukkeet Jiõŋŋmiâr ruʹvddčuõkku kuõskki mieʹrǩǩummšid.

Nuõrisuåvtõs lij pohttam määŋgain jeeʹres õhttvuõđin ouʹdde jiõŋŋmiâr ruʹvddčuõkku såʹrmmai vaikktõõzzid sääʹmkulttuuʹre, äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjjid da luõttu. Nuõrisuåvtõs 10.5.2019 tuõđi, što jiõŋŋmiâr ruʹvddčuõkku äštt sääʹmnuõri pueʹttiääiʹj.

 

– Leäʹp tuõđi hiâlptum ko kuulim tuʹmmstõõǥǥâst jaukkeed Jiõŋŋmiâr ruʹvddčuõkku kuõskki mieʹrǩǩummšid mäddkåʹddkääʹvest. Tuʹmmstõk nâânad sääʹmnuõri vueiʹttemvuõđid tåimmad äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjjin da ââʹnned âʹlnn jiiʹjjes ǩiõl da kulttuur tuâtt nuõrisuåvtõõzz vuäzzlaž Jussa Seurujärvi.

 

Lappi leett välddõs tuʹmmji vueʹssmannu 17. peiʹvv maaccted Tâʹvv-Lappi mäddkåʹddkääʹv valmštõõllma. Välddõs tuʹmmii ääʹššest jiõnin 43-3. Tuʹmmstõõǥǥ mieʹldd Jiõŋŋmiârr ruʹvddčuõkku kuõskki mieʹrǩǩummšid jaukkeet pueʹtti mäddkåʹddkääʹvest.Tuʹmmstõõǥǥ mieʹldd sääʹmnuõr tueʹstte ǩiõččâd pueʹttiäigga da jieʹllemvueʹjji, ǩiõli da kulttuur juäʹtǩǩem kuâsttai čuõvvubun.

 

 

Lââʹssteâđ:

Anni-Sofia Niittyvuopio

Nuõrisuåvtõõzz saaǥǥtuõʹllʼjeei

Teʹl 040 7082 072

anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

 

 

 

 


Tobdstõõđ še