Lij-a seksuaalʼlažvuõtt toobdâs avi sooǥǥpeäʹl seäkkad?

0%

Mii täin ij leäkku seksuaalʼlaž kärŋŋnummuž kovveei sääʹnn?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Esbo lij gåårad Saujj-Lääʹddjânnmest Heʹlssen naabrest (toobdât še nõõmin Espoo).

Aseksuaal tåbdd seksuaalʼlaž ǩieʹssemviõǥǥ

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Sääʹnn aseksuaal kovvad seksuaalʼlaž kärŋŋnummuž, koʹst ij ǩiõččlââʹst seksuaalʼlaž ǩieʹssemviõǥǥ nuuʹbbid oummid. Aseksuaal ooumaž vuäitt kuuitâǥ tobddâd seksuaalʼlaž haal.

Ǩii vuäitt snäätnainalla tieʹtted, mõõn sooǥǥpeällsaž måtam ooumaž lij?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Sooǥǥpieʹll lij juõʹǩǩka jiijjâs persoonlaž ǩiõččlâsttmõš, ij-ǥa ni ǩii jeeʹres vueiʹt snäätnainalla särnnad nuuʹbb oummu sooǥǥpeäʹl.

Demiseksuaaʹle lij seksuaalʼlaž miõlstõõvvâm diõtt vääžnai

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Demiseksuaaʹle lij seksuaalʼlaž miõlstõõvvâm diõtt vääžnai tobddâd perstummuž tobddjid nuuʹbb ooumže.

Sääʹnn cis-sooǥǥpeällsaž kovvad oummu, ǩeäzz

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Sääʹnn cis-sooǥǥpeällsaž kovvad oummu, ǩeäzz šõddâmpoodd meäʹrtum sooǥǥpieʹll lij läädna.

Sääʹnn panseksuaal kovvad kärŋŋnummuž, koʹst

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Sääʹnn panseksuaal kovvad kärŋŋnummuž, koʹst oummust, ǩeäzz lij miõlstõõvvâm, räʹǩstõõvvâm leʹbe tåbdd seksuaalʼlaž ǩieʹssemviõǥǥ, ij taarbâž leeʹd tiõttum sooǥǥpieʹll.

Polyamoorlažvuõđin juuʹrdet, što

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Polyamoorlažvuõđin juuʹrdet, što oummust vuäiʹtte leeʹd määŋg ǩiiččeem- da/leʹbe seʹksskõskkvuõđ seämma-äiggsânji.

Aromaantlaž kovvad tõn, što

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Aromaantlaž kovvad tõn, što ij toobd miõlstõõvvmõõžž leʹbe räʹǩstõõvvmõõžž tobddjid jeeʹres oummid.

Saaʹnin trans-sooǥǥpeällsažvuõtt juuʹrdet, što…

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Trans-sooǥǥpeällsažvuõtt kovvad oummu, kååʹtt ǩiõččlâstt viõusâs risttreeid šõddâm poodd meäʹrtõllum da jiijjâs sooǥǥpeäʹl kõõskâst. Måtam trans-sooǥǥpeällsain koʹrjjee sooǥǥpeäʹlez jieʹllem ääiʹj.