Lii-uv seksualvuotâ uápis vâi suhâpeleh siähálâs?

0%

Mii čuávuváin ij lah seksual sundâšume kovvejeijee sääni?

Olmânáál! Puástud!

Esbo lii kaavpug Maadâ-Suomâst Helsigist naaburist (tiättoo meid noomáin Espoo).

Aseksual olmooš tobdá seksuallii kiäsuttem

Olmânáál! Puástud!

Sääni aseksual kovvee taggaar seksuallii sundâšume, et nubeh ulmuuh iä kiäsut seksuallávt. Aseksual olmooš puáhtá kuittâg tubdâđ seksuallii haalu.

Kii puáhtá vissásávt tiettiđ, mon suhâpele kiinii lii?

Olmânáál! Puástud!

Suhâpeeli lii juáhháá jieijâs persovnlâš feerim, ige kihheen eres pyevti vissásávt ettâđ nube suhâpele.

Demiseksual ulmui lii seksuallii kiäsuttume šoddâmân tehálâš

Olmânáál! Puástud!

Demiseksual ulmui lii tehálâš perustiđ ulmust, vâi kiäsuttuuččij sust.

Sääni cissuhâpiäláág kovvee ulmuu, kiän mielâst

Olmânáál! Puástud!

Sääni cissuhâpiäláág kovvee ulmuu, kiäs šoddâmmuddoost miäruštâllum suhâpeeli oro sunjin vuohâsin.

Sääni panseksual kovvee sundâšume, mast

Olmânáál! Puástud!

Sääni panseksual kovvee sundâšume, mast lijkkuustume, rähistume tâi seksuallii kiäsuttume čuosâttuv suhâpeeli ij taarbâš leđe miinii tiätu suhâpeelijd.

Polyamorisâšvuotâ uáivild, et

Olmânáál! Puástud!

Polyamorisâšvuotâ uáivild, et ulmust pyehtih leđe maaŋgah siärvástâllâm- já/tâi seksikoskâvuođah siämmáá-áigásávt.

Aromanttisâš kovvee tom, et

Olmânáál! Puástud!

Aromanttisâš kovvee tom, et ij tuubdâ lijkkuustume tâi rähistume tobdoid nubbijd ulmuid.

Sääni transsuhâpiäláágvuotâ uáivild, et...

Olmânáál! Puástud!

Transsuhâpiäláág kovvee ulmuu, kiän feerim jieijâs suhâpeeleest lii vuáimálii ruossâriijdost šoddâmist miäruštâllum suhâpeelijn. Uási transsuhâpiäláág ulmuin tivodeh suhâpeelees mottoom muddoost elimistis.