Rävsmemââʹǩǩ

Nuõri tuejjeem ääʹšš

0%

1. Niõđin rävsmemââʹǩǩ älgg täujja ääiʹjben ko paaʹrnin

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Tuõtt

2. Rävsmemââʹjj fyyslaž ouddnummuš šâdd täujja ääiʹjben ko toobdjieʹllem ouddnummuš.

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Tuõtt

3. Nijddvaardâst männʼjõõžži älggmõš lij takai vuõssmõs rävsmemââʹjj miârkk.

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Panntuõtt

4. Rävsmemââʹjjest rââʹdd vuäiʹtte päʹrnnvaardâst še šorrned da ääʹrjsted.

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Tuõtt

5. Rävsmemââʹjj ouddnummša vuäitt jiõčč vaaikted

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Panntuõtt

6. Rävsmemââʹǩǩ peštt 2-5 eeʹjj

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Tuõtt

7. Nuʹtt 50 proseeʹntest nuõrin lij akne rävsmemââʹjj lopp-peäʹlnn.

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Tuõtt

8. Tåʹlǩ seksuaalʼlaž ǩiʹhttjõõvvmõš šõõddat erektio.

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Panntuõtt

9. Paaʹrnin lie erektio juʹn ouddâl rävsmemââʹjj

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Tuõtt

10. Jiõnnrävsmummuš puätt pukid rävsmemââʹjj ääiʹj

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Tuõtt