Teʹsttei teâđad Säʹmmlai meersažpeeiʹvest da prääʹzniǩpeeiʹv tuâǥǥast nuõrisuåvtõõzz teeʹst vieʹǩǩin!

0%

Kuäʹss säʹmmlaimeersažpeeiʹv mieʹrǩǩee läʹddlõʹžže kaʹlndaaʹre?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Säʹmmlai meersažpeiʹvv lij veâl miâlggâd nuõrr prääʹzniǩpeiʹvv. Läʹddlõʹžže kaʹldaaʹre tõn mieʹrǩǩee eeʹǩǩen 2004.

Koʹst riâšše vuõssmõs tâʹvvjânnmallaš sääʹmsååbbar?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Vuõssmõs tâʹvvjânnmallaš sääʹmsååbbar jäʹrjste Taar Trondheimest. Õõlǥtõssân leäi tuʹmmjed säʹmmlai jieʹllemvueiʹtlvažvuõđid da väʹldded peäʹlest säʹmmlaid kuõskki kõõččmõõžžid.

Koon eeʹjj tän vuõssmõs tâʹvvjânnmallaš sääʹmsååbbar riâʹšše?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Eeʹǩǩen 1917.

Ǩii kååččai /noori vuõssmõõzz tâʹvvjânnmalla såbbar?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Eeʹjj 1917 histoorla såbbar õʹhttekåččjen leäi neezzanriâššldõk Brurskanken samisk kvindeforening, koon jååʹđteeʹjen toiʹmmji vaikkteei Elsa Laula (1877-1931). Son leäi aalǥâst Ruõcc säʹmmlaž, kååʹtt veänccõõđi da saattčõõđi Taʹrre da suu toʹbdde sokknõõmin Laula Renberg.

Ǩii lij ǩeeʹrjtam saaʹnid/teeʹkstid sääʹmsooǥǥ laullja?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Isak Saba – laulli sääʹn pukin ǩiõlin kaaunak Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain.

Mii täin iʹlla sääʹmliipp liipptempeiʹv?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Teʹsttei teâđad Säʹmmlai meersažpeeiʹvest da prääʹzniǩpeeiʹv tuâǥǥast nuõrisuåvtõõzz teeʹst vieʹǩǩin!
Vuåǯǯuk vuõiʹǧǧest 1-2 / 6

Säʹmmlain liâ õhttsõʹžže kuâtmlõ sääʹmkonfereeʹnsest priimmum sääʹmliipp liipptempeeiʹv (Heʹlssen 1992, Murmansk 1996 da Trondheim 2017). Looǥǥ lââʹzz: https://www.samediggi.fi/sammla-laaddjannmest/saamliipp-liipptempeeiv/?lang=nuo

Teâđak õccanj säʹmmlai meersažpeeiʹvest da tõn histoorâst! Vuäitčik mõõžt tobdstõõttâd äšša veâl siõmmna tääʹrǩben. Kaaunak aunnsid vueʹlnn åårrai liiŋki pääiʹǩ.

Looǥǥ tääʹrǩben säʹmmlai meersažpeeiʹvest Sääʹmteeʹǧǧ Oktavuohta neʹttgaʹzeât artikkeeʹlest: https://www.oktavuohta.com/kansallispaeivae

Ǩiõčč Yle areenast še täid dokumeeʹntid:
Yle Areena: Neezzan kååʹtt noori säʹmmlaid
Yle Areena: Lääʹdd prääʹzniǩpeeiʹv: Säʹmmlai meersažpeiʹvv

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs tuäivvad šiõǥǥ säʹmmlai meersažpeeiʹv!

Vuåǯǯuk vuõiʹǧǧest 3-4 / 6

Säʹmmlain liâ õhttsõʹžže kuâtmlõ sääʹmkonfereeʹnsest priimmum sääʹmliipp liipptempeeiʹv (Heʹlssen 1992, Murmansk 1996 da Trondheim 2017). Looǥǥ lââʹzz: https://www.samediggi.fi/sammla-laaddjannmest/saamliipp-liipptempeeiv/?lang=nuo

Tuʹst lij teâtt!
Teâđak mõõn-ne veʹrdd säʹmmlai meersažpeeiʹvest. Ǥu haaʹlääk mättjed lââʹss, ǩiõčč uʹccdokumeeʹnt Elsa Laula Renbergest– liŋkk vuâlbeäʹlnn.

Looǥǥ tääʹrǩben säʹmmlai meersažpeeiʹvest Sääʹmteeʹǧǧ Oktavuohta neʹttgaʹzeât artikkeeʹlest: https://www.oktavuohta.com/kansallispaeivae

Ǩiõčč Yle areenast še täid dokumeeʹntid:
Yle Areena: Neezzan kååʹtt noori säʹmmlaid
Yle Areena: Lääʹdd prääʹzniǩpeeiʹv: Säʹmmlai meersažpeiʹvv

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs tuäivvad šiõǥǥ säʹmmlai meersažpeeiʹv!

Vuåǯǯuk vuõiʹǧǧest 5-6 / 6

Säʹmmlain liâ õhttsõʹžže kuâtmlõ sääʹmkonfereeʹnsest priimmum sääʹmliipp liipptempeeiʹv (Heʹlssen 1992, Murmansk 1996 da Trondheim 2017). Looǥǥ lââʹzz: https://www.samediggi.fi/sammla-laaddjannmest/saamliipp-liipptempeeiv/?lang=nuo

Vau – teâđak jiânnai! Teâđak jiânnai säʹmmlai meersažpeeiʹvest da tõn histoorâst. Tääidak siltteed sääʹmsooǥǥ laulli saaʹnid še ålggmooštast – leäk čieʹppes!

Looǥǥ tääʹrǩben säʹmmlai meersažpeeiʹvest Sääʹmteeʹǧǧ Oktavuohta neʹttgaʹzeât artikkeeʹlest: https://www.oktavuohta.com/kansallispaeivae

Ǩiõčč Yle areenast še täid dokumeeʹntid:
Yle Areena: Neezzan kååʹtt noori säʹmmlaid
Yle Areena: Lääʹdd prääʹzniǩpeeiʹv: Säʹmmlai meersažpeiʹvv

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs tuäivvad šiõǥǥ säʹmmlai meersažpeeiʹv!