Oza nuoraidráđi áššedovdilahttun

Leatgo 15-17 jahkásaš sámenuorra? Hálidatgo beassat váikkuhit sámenuoraid áššiide ja oahpasmuvvat seammás eará sámenuoraide? Ohcat nuoraidráđi áššedovdilahttun aktiivvalaš sámeáššiin beroštuvan nuoraid miehtá Suoma.

Muuta:
Voit jättää halutessasi avoimen hakemuksesi tänne word/pdf-tiedostona