Lausunnot

Täältä löydät Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston lausunnot vuodesta 2019 eteenpäin.