DigiÁrran-haʹŋǩǩõs

DigiÁrran-haʹŋǩǩõs ǩiččlââtt digitaalʼla nuõrituåimmjummuž maall kaunnmõʹšše säʹmmlai dommvuuʹdest. Haʹŋǩǩõõzzâst viiǥǥât ooudâs säʹmmlaž digitaalʼla nuõrituej di nuõri teâtt- da vuäʹpstõstuej.

Digitaala nuõrituej

DigiÁrran-haʹŋǩǩõõzz jorddmõš lij viikkâd ooudâs digitaalʼla nuõrituåimmjummuž mall säʹmmlai dommvõudda. Haʹŋǩǩõõzzâst viiǥǥât ooudâs sääʹmǩiõllsa nuõrituej da nuõri teâtt- da vuäʹpstõstuej. Sääʹmvuuʹdest digitaalʼla nuõrituej äuʹǩǩummuš lij võl siõmmna väänas. Haʹŋǩǩõs ǩiččlââtt teâđ da silttummuž juâkkmõʹšše da ooudâs viikkmõʹšše säʹmmlai dommvuuʹdest nuõri, nuõrituejjlai da digitaalpuuʹtʼtõõzz ämmat-tuejjlai kõõsk.

Haʹŋǩǩõõzz pääiʹǩ digitaalʼla nuõrituej viiǥǥât ooudâs nettsiõrršõddmõõžžin, täävtõõzzlaž e-sportt-tuåimmjummšin da mieʹrrkõskksain digitaaltekniikk jeeʹres teeʹmaid ǩiõttʼtõõli kruugg veäkka. Haʹŋǩǩõõzz poodd puuʹtʼtet sääʹmǩiõllsaž teâtt- da vuäʹpstõskääzzkõõzz neʹttseiddõs.