Testi päihteistä

Testaa tietosi päihteistä. Tässä testissä on kysymyksiä tupakasta, alkoholista ja päihteistä yleensä.

0%

1. Rentouttaako tupakka?

Oikein! Väärin!

Tupakka ei rentouta. Sen rentouttava vaikutus liittyy ainoastaan vierotusoireiden häviämiseen, minkä tupakoija kokee rentoutumisena. Nikotiiniriippuvaisen vieroitusoireet helpottuvat tupakoidessa. Todellisuudessa nikotiini kiihdyttää keskushermostoa.

2. Onko sähkötupakka perinteistä tupakkaa terveellisempi vaihtoehto?

Oikein! Väärin!

Ei ole. Sähkösavukkeet eivät sisällä tupakkaa, mutta ne sisältävät usein samoja terveydelle haitallisia aineita kuin perinteiset savukkeet. Mikäli sähkösavukkeissa käytetään nikotiininestettä, niistä aiheutuu nikotiiniriippuvuus. Sähkösavukkeista ei ole vielä tarpeeksi tutkimustietoa, joten haitoistakaan ei vielä tiedetä tarpeeksi.

3. Onko tupakka terveellisempää kuin alkoholi?

Oikein! Väärin!

Molemmat vastausvaihtoehdot ovat väärin. Tupakan ja alkoholin terveyshaittojen vertaileminen ei kannata, sillä molemmissa on haittoja, ne ovat vaan erilaisia. Terveellistä päihdettä ei ole olemassa.

4. Miksi alkoholi on kielletty alle 18-vuotiailta?

Please select 2 correct answers

Oikein! Väärin!

Alkoholi on kielletty alaikäisiltä, koska se on heille erityisen haitallista ja aiheuttaa riippuvuutta. Alkoholi on hermomyrkky, joka vaikuttaa erityisesti aivojen toimintaan. Nuorelle alkoholin haitat ovat suuremmat kuin aikuiselle, sillä aivojen kehitys jatkuu vielä yli 20-vuotiaaksi. Riippuvuus alkoholiin kehittyy sitä helpommin mitä nuorempana käytön aloittaa.

5. Mitä alkoholinkäytöstä voi seurata?

Please select 4 correct answers

Oikein! Väärin!

Kaikki vastaukset ovat oikein. Alkoholinkäytön seuraukset ovat moninaiset.

6. Jos 14-vuotias nuori rikkoo päihtyneenä bussipysäkin lasin, kuka korvaa vahingot?

Oikein! Väärin!

Nuori joutuu itse korvaamaan vahingon, sillä Suomen lain mukaan jokainen on korvausvelvollinen iästä riippumatta. Jos nuori ei pysty maksamaan vahinkoja heti, summa kasvaa korkoa siihen asti, että hän pystyy itse sen korvaamaan. Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaasta, jolloin nuori voidaan tuomita rikoksesta.

7. Kuinka monella alle 14-vuotiaana päihteiden käytön aloittaneista on myöhemmin aikuisena ongelmia päihteidenkäytön vuoksi?

Oikein! Väärin!

Tutkimusten mukaan 40 % alle 14-vuotiaista aloittaneista kärsii päihteidenkäytön ongelmista aikuisiässä.

8. Jos joku yli 18-vuotias ostaa alaikäiselle alkoholia, millainen rangaistus siitä hänelle seuraa?

Please select 2 correct answers

Oikein! Väärin!

Alkoholin ostamisesta alaikäiselle voi seurata sakkoja tai vankeutta. Ostaja saa sakkoja, jos hän ei ota nuorelta rahaa välittämisestä. Jos ostaja ottaa palkkiota alkoholin välittämisestä, seurauksena voi olla myös vankeutta. (Rikoslain 50a luku,1-2§).