Vaʹstted nuõrisuåvtõõzz kõõjjõʹsse da vueiʹt nuor-kõlbbkeäʹpper!

Kõõjjõʹsse vuässõõttâm oummui kõõskâst vueʹrbbeep nuõrisuåvtõõzz kõlbbkeäpprid! Vaʹsttummuš ij peeʹšt kuuʹǩǩ! Kõõjjõõzzâst lie pâi koumm kõõččmõõžž.

 

Liŋkk kõõjjõʹsse: https://link.webropolsurveys.com/S/E3EFBC44EA4B1B6F

Ko vaʹsttääk, leäk mieʹldd viikkmen ooudâs nuõrisuåvtõõzz tåimmjummuž!

Vaʹstteemäiʹǧǧ poott 22.6.2021


Tobdstõõđ še