Teeʹst

Leäk-a kâllnam? Tueʹjjed teeʹst! Vuäitak še eʹtǩǩeed miʹjjid maacctõslomaakk pääiʹǩ, måkam teeʹstid haaʹleʹčiǩ tuejjeed.