Jussa Seurujärvi

Jussa Seurujärvi lii päärtihlâš nuorâ, kote lii toimâm nuorâirääđist jo ivveest 2016. Jussa lii paajeest 2020-2021 nuorâirääđi värijeessân.

Jussa lii 23-ihásâš päärtihlâš nuorâ. Päärtih lii Aanaarjäävri taveuásist. Jusá peerâ lii ohtâ tain häärvinâš perruin, kiäh sárnuh anarâškielâ eenikiellân. Vuáđuškoovlâ maŋa Jussá vuolgij luuhâđ puásuituáluškoovlân já tääl sun parga puásuialmajin Mudusjäärvi palgâsist. Ko váldupargoost páácá rijjâäigi, vuálgá Jussá kuálástiđ tâi miäcástiđ.

“Mun lam nuorâirääđist tondiet ko halijdâm vaiguttiđ. Fáádáh moh kyeskih muu, lohtâseh iänááš muu iäláttâsân já eres sämi-iäláttâssáid. Toi siäilumân já oovdedmân. Nuorâirääđi lii uážžum säminuorâid eenâb uáinusân jieškote-uvlágán tábáhtusâin já visásmittâm tom ete säminuorâi jienâ kulloo meiddei eres soojijn ko ärbivuáválijn aassâmkuávluin.” västid Jussám ko sust koijâduvvoo, mondiet sun lii halijdâm leđe nuorâirääđist jo kuulmâ paje verd. Jussâ algâttij paajeest 2014-2015 äššitobdeejesânin, tast maŋa sun lâi oovtâ paje värijesânin já tääl eidusâš jesânin.

Jusá tiervuođah säminuoráid, kiäh láá perustum nuorâirääđi tooimâin: “Nuorâirääđi heivee pyereest säminuorân, kote tobdá et sun haalijd vaiguttiđ säminuorâi aššijd. Nuorâirääđi lii meiddei šiev vuolgâsaje jieškote-uvlágán luáttámuštoimáid.”