Sääʹmǩiõl sääʹmsteei älšmâʹtte mainsted sääʹmǩiõl

Sääʹmǩiõl õuʹdde puʹhttem diõtt Sääʹmteʹǧǧ lij nõõmääm nellj sääʹmsteei, kook tuåimmje õuddmaallân da siâzztâʹlle mainsted smeʹllkââʹtteeʹl sääʹmǩiõlid. Juõʹǩǩkaž sääʹmsteeʹjin lij sniimmâm uʹcc video, koin sij mainste jiijjâs õhttvuõđstes sääʹmǩiõʹlle.

Sámásteijee Sáárá Seipiharju

Sáárán ǩiõllpääʹljes aaʹlji aanarsääʹm ǩiõllpieʹzzest. Son jååʹđi vuâđđškooulâst Aanrest aanarsääʹmǩiõllsaž klaassâst, leša ääʹljeen jååʹtted lookkjiškooul 40 ǩm määʹtǩest dommsiidâst son fiʹttji, mõõn vääžnai ǩiõl  jeällʼtummuš lij.

”Aanarsääʹm lij õuddam muʹnne aivv samai jiânnai vuäittmõõžžid ǩeeʹrjted mainnsid, tuâjstõõllâd tuåimmteeʹjen ja läullad päärnaibliinâst. Jiõm ååsk, što täk ääʹšš leʹjje leeʹd vueiʹtlva, jõs jiõm siltteʹči mainsted aanarsääʹmǩiõl. Jiõm leäkku ni kuäʹss põõllâm, što muʹst jiâ leʹčči tuej pueʹttiääiʹjest. Aanarsääʹmǩiõllsaid liâ pâi tuâj. Mon jiõm leʹčči mon, jõs jiõm mainsteʹči aanarsääʹmǩiõl. Aanarsääʹmǩiõll lij šurr vueʹss muu, da tõn še, ǩii mon leäm.”

Eeʹjj 2019 ââʹnet ÕM alggmeerai ǩiõli eeʹǩǩen. Teeʹmmeeʹjj mieʹrren lij kaggâd õuʹdde alggmeerai ǩiõli vueʹjj. Täävtõssân lij teeʹmmeeʹjj pääiʹǩ jm. lââʹzzted teâđstummuž alggmeerai ǩiõlid da tõi vaarvuâlažvuõʹtte da õõuʹdeed da standardisâʹstted ǩiõlid. Maaiʹlm nuʹtt 6700 ǩiõlâst pâʹjjel 40 % lie vaar vueʹlnn. Täin jäänmõssân lie alggmeerai ǩiõl.