Sääʹmǩiõl sääʹmsteei älšmâʹtte mainsted sääʹmǩiõl

Sääʹmǩiõl õuʹdde puʹhttem diõtt Sääʹmteʹǧǧ lij nõõmääm nellj sääʹmsteei, kook tuåimmje õuddmaallân da siâzztâʹlle mainsted smeʹllkââʹtteeʹl sääʹmǩiõlid. Juõʹǩǩkaž sääʹmsteeʹjin lij sniimmâm uʹcc video, koin sij mainste jiijjâs õhttvuõđstes sääʹmǩiõʹlle.

Sámásteaddji Teija Kaartokallio

Teija särnn, što õhtt pueʹrmõš aaʹššin, mii suʹnne lij ni kuäʹss šõddâm, lij tõt, ǥu suʹnne šõõddi vuäittmõš vueʹlǧǧed tââvas mättʼtõõttâd sääʹmǩiõl. Da võl pueʹrab leäi tõt, što son piâzzi jååʹtted Uccjooǥǥâst ruåđi åʹrnn.

”Tõʹst ij kuuʹǩǩ mõõnnâm, ǥu ääʹjj villj  iʹlmmti muʹnne, što ij ääiǥ teänab mainsted muʹnne lääddas, leša äigg ââʹnned huõl tõʹst, što mon še mättjam sääʹmǩiõl, mij sooǥǥ ǩiõl. Jõs lij mättjam mainsted lääddas ǩeäin-ne, ij leäkku hiâlpp vaajted ǩiõl sääʹmǩiõʹlle. Naʹveârna tõn diõtt, ǥu teâđam måkam lij tõt toobd ǥu tåbdd, što lij ǩiõlteʹm, muʹnne lij šõddâm šurr äʹlšš tuejjeed tuâj sääʹmǩiõl õuʹdde.”

Eeʹjj 2019 ââʹnet ÕM alggmeerai ǩiõli eeʹǩǩen. Teeʹmmeeʹjj mieʹrren lij kaggâd õuʹdde alggmeerai ǩiõli vueʹjj. Täävtõssân lij teeʹmmeeʹjj pääiʹǩ jm. lââʹzzted teâđstummuž alggmeerai ǩiõlid da tõi vaarvuâlažvuõʹtte da õõuʹdeed da standardisâʹstted ǩiõlid. Maaiʹlm nuʹtt 6700 ǩiõlâst pâʹjjel 40 % lie vaar vueʹlnn. Täin jäänmõssân lie alggmeerai ǩiõl.